Fontene er navnet

En veiledende votering fredag kveld ga nesten to tredjedels flertall for Fontene som navnet på tidsskriftet til FO. Endelig vedtak krever to tredjedels flertall.
24.11.2006
22:43
15.12.2013 23:51

Av 189 stemmeberettigede tilstede under prøveavstemningen stemte 123 for navnet Fontene. Det var tre forslag på bordet. Embla, som var landsstyret innstilling, Fontene, og Fontene Aktuelt og Fontene Forskning.

Etter første avstemning med flertall for Fontene stemte forsamlingen for om det skal utgis to ulike typer av utgivelse, slik landsstyret har foreslått. Ordinære utgivelser og noen utgivelser med forskningsartikler. Her ga over to tredjedeler av delegatene tilslutning til dette.

Begge avstemningene avgjøres på søndag etter forslagene har vært behandlet i en redaksjonskomité.

24.11.2006
22:43
15.12.2013 23:51