JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Brudd i flere forhandlinger

Fredag brøt også lønnsforhandlingene mellom LO-Stat og arbeidsgiverne sammen. – Arbeidsgiverne legger alt for lite penger på bordet, fastslår Fellesorganisasjonens leder Randi Reese.
28.04.2006
13:24
15.12.2013 22:58

Fellesorganisasjonen for barnevernpedgoger, sosionomer og vernepleiere (FO) og de andre LO-forbundene mener at arbeidsgiverne ikke tar kravene deres på alvor. Hvis man ikke klarer å løse flokene gjennom mekling, kan det gå mot en omfattende streik i slutten av mai. Det første bruddet i forhandlingene omfattet LO-forbundene i KS-området, det vil si alle landets kommuner unntatt Oslo. Fredag den 28. april kom det til brudd mellom de statsansatte LO-medlemmene og arbeidsgiver. Samme dag klokka 15.07 brøt også LO-forbundene i Oslo kommune sine lønnsforhandlingene med arbeidsgiver. – Oslo kommune går til frontalangrep mot samtlige ansatte i kommunen. De krever at vi skal kjøpslå med dem om normalarbeidsdagen og rettigheter de ansatte har hatt siden 40-tallet. I tillegg nekter de å tariffeste våre pensjonsrettigheter og å garantere for en fortsatt AFP-ordning. Dette kan vi ikke akseptere, sier Rigmor Hogstad som leder FOs Osloavdeling. FO organiserer ansatte innenfor det statlige barne- og familievernet (BUF-etat), kriminalomsorgen, høgskolesystemet, fylkesmannsembetet, A-etat, trygdeetaten og andre statlige virksomheter.

FOs krav

Til stridsspørsmålene i forhandlingene hører blant annet kravet ”Lønn for kompetanse og ansvar”. Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere har i dag et lønnsnivå som ligger mer enn 100.000 kroner under dem med tilsvarende utdanning i privat sektor.”Begynnerlønna vår er 260.900 kroner, førti tusen kroner under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Mange av våre medlemmer er unge folk i etableringsfasen med studielån på flere hundre tusen kroner i tillegg. Topplønn for dem som går på grunnstigen er under 300.000 kroner. Det er alt for lavt for en gruppe med så lang erfaring og høy realkompetanse”, sier FO i en pressemelding.Hvis velferdsstaten skal utvikle gode ytelser og tjenester mener FO at man må ha kompetente helse- og sosialarbeidere. Arbeidet barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere gjør er komplekst og det stilles store faglige krav. Mange medlemmer gjennomfører etter- og videreutdanning på mange ulike nivåer. Flere og flere har også mastergrad/hovedfag. FO mener man bør få lønnsmessig uttelling for økt kompetanse.Til kravene hører at det skal gis et generelt tillegg og at minstelønnssatsene skal heves på alle trinn. Gapet mellom offentlig og privat sektor må reduseres nå.- På lengre sikt vil vi fjerne disse lønnsforskjellene i sin helhet, sies det.

Tilbudene

Rammene på arbeidsgivernes tilbud hevdes å være for små til at man kan gjennomføre et slikt løft. KS og Oslo kommune vil i tillegg gi en betydelig del av tilleggene gjennom lokale forhandlinger. Da vil ikke FO nå de målene de har satt seg.”En så lav ramme og en så feil profil er en vesentlig årsak til at LO-forbundene ikke så noen grunn til å vente på nytt tilbud fra KS, men valgte å gå til brudd”, sies det. - Lokale forhandlinger kan ikke løse etterslepsproblematikken. Da blir et forhandlingsbrudd et nødvendig skritt, føyer Oslos FO-leder Rigmor Hogstad til.Å være helse- og sosialarbeider er tøft. Mange FO-medlemmer møter brukere som ikke er i stand til å kontrollere sitt eget sinne. Å møte mennesker i sosial nød, enten det er barnet som blir utsatt for overgrep eller den nedslitte rusavhengige, er følelsesmessig slitsomt. Derfor stiller FO krav for å begrense urimelige belastninger i arbeidet og for å styrke veiledningsinnsatsen på alle områder barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere jobber.Heller ikke her har arbeidsgiverne hatt noe å tilby. I en pressemelding oppmummeres situasjonen slik:"FOs krav er viktige og rettferdige. Når arbeidsgiverne ikke tar dem på alvor, er det ingen grunn til å bli sittende ved forhandlingsbordet. Nå står vi overfor en meklingsrunde som vil vare til langt ut i mai. Dersom en ikke gjennom meklingen klarer å løse opp i flokene, kan det gå mot en omfattende streik." Flere opplysninger om lønnsforhandlingene finner du på FOs hjemmesider (http://www.fobsv.no) og Oslo FOs sider (www.fo-oslo.no).

28.04.2006
13:24
15.12.2013 22:58