JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ønsker et mer sosialt budsjett

FO har gått ut med klare krav om at den nye regjeringen tar tak i sosiale problemer på en bedre måte. Bekjempelse av fattigdom og mer ressurser og kompetanse til kommunene står sentralt i forbundets utspill til den nye regjeringens budsjett.
08.11.2005
11:19
15.12.2013 21:24

Sosialhjelpsnormer med utgangspunkt i SIFOs satser er FOs primære mål. I mellom tiden må barnetrygd, kontantstøtte og barns inntekter ikke telle med ved utregning av sosialhjelp. I tillegg bør det være normer for hvor mange saker hver enkelt sosialarbeider skal behandle. Økt bemanning er en forutsetning for at målene ved velferdsreformen skal nås, påpeker FO i en pressemelding.FO påpeker også at det i flere år har vært et sterkt fokus på privatisering av tjenester, noe som er reflektert både i barnevernet og rusomsorgen. I barnevernet er over 30 prosent av institusjonsplassene i private tiltak. Dette må endres, skriver FO.

Flere stillingerDessuten må det kommunale barnevernet få en opprustning. På tross av dårlig bemanning har kommunalt barnevern sørget for hjelp til dobbelt så mange barn i 2005 som i 1990.Men det holder ikke når tilsynsrapporter viser at 37 kommuner bryter barnevernloven. FO-leder Randi Reese karakteriserte det som "skjendig" da den forrige regjeringen foreslo kutt i vernepleierutdanningen. I utspillet til den nye regjeringen skriver FO at det er behov for å holde oppe nivået på utdanningene både når det gjelder vernepleiere, barnevernpedagoger og sosionomer. Kommunene trenger kvalifiserte og kompetente medarbeidere i et godt utbygd offentlig hjelpeapparat. FO peker særlig på behovet innenfor tilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemning og rusomsorgen.Den forrige regjeringen foreslo også å nedlegge Autismenettverket, som tilbyr spisskompetanse på autisme. Dette vil etter FOs syn føre til at mennesker med autisme som har spesielle behov mister grunnleggende og viktige deler av tjenestetilbudet.

08.11.2005
11:19
15.12.2013 21:24