JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnevern til barnets beste

Bare 17 prosent av befolkningen har et godt inntrykk av barnevernet, viser en undersøkelse. Nå har vel 300 barnevernsansatte vært på kurs for å bli bedre formidlere – til barnets beste.
22.06.2005
13:38
15.12.2013 21:04

Kommunikasjonsstrategien ”Et åpnere barnevern” skal gi alle som arbeider i barnevernet et redskap til å ta opp spørsmål om åpenhet, informasjon, medienes betydning og hvorfor det er så viktig å bygge tillit. Foreløpig har kursene vært gjennomført i omtrent halvparten av FOs fylkesavdelinger. - Den store aha-opplevelsen blant deltakerne har kommet når vi har diskutert hva som er mulig å si uten å undergrave taushetsplikten, sier kursleder Reidar Hansen. Han har permisjon fra stillingen som barnevernleder i Ullensaker kommune for å kurse kolleger i åpenhet.- Både fagkulturelt og historisk kan man si at barnevernet har vært overfokusert på taushetsplikten. Selvfølgelig er det viktig å ha fokus på personvernet, men for å være på den sikre siden har mange gjemt seg bak ordene: ”Ingen kommentar”, sier Hansen.

Kan si mer

edieanalyser viser at barnevernet i stor grad fremstilles med negativ og følelsesmessig vinkling i mediene. Når barnevernet uttaler seg, er dekningen i større grad balansert. Men dette skjer sjelden. Oftest er det slik at det er foreldrene som er de sentrale kildene når en barnevernssak havner i medienes søkelys. Ansatte i barnevernet kan si mye uten å komme på kant med personvernet. Faktisk er det slik at de kan gi opplysninger om sakshandling, vilkår for omsorgsovertakelse og de skjønnsmessige vurderingene som ligger til grunn i loven. Barnevernansatte kan også kommentere forhold som er alminnelig kjent eller tilgjengelig andre steder.- Da var det mange som begynte å snakke om hvor viktig det er å verne barna. Men er saken allerede i mediene, så er barna i fokus. Hvis barnevernet da forholder seg tause, risikerer man at barnets perspektiv blir borte. Det er derfor vi sier at vi trenger åpenhet i barnevernet – til barnets beste, sier Hansen.

Brukerdialog

Kommunikasjonsstrategien legger også vekt på at barnevernet aldri kan oppnå positiv omdømme hvis de ansatte ikke har fokus på åpenhet i hverdagen. Holdninger og praksis blant de ansatte er avgjørende for barnevernets legitimitet i befolkningen. Det gjelder både i forhold til brukere og samarbeidspartnere.- Det er barnevernets ansvar å skape en god relasjon. Undersøkelser fra andre sektorer viser at kritikken blir forsterket der brukerne blir møtt med en avvisende og arrogant holdning fra de ansatte. Det samme kan overføres til barnevernet: Der man får til en god dialog, kan man få til mye selv om det er snakk om for eksempel omsorgsovertakelse, mener Hansen.”Respekt” og ”likeverd” er flotte honnørord. Men å sette det ut i praksis er ikke alltid like enkelt. - Si at du kommer i kontakt med en far som er mistenkt for incest. Hvordan møte han med respekt og likeverd? Eller moren som ikke vil samarbeide med barnevernet, spør Reidar Hansen og utfordrer barnevernansatte til å reflektere over egen praksis.

Flere kurs

Kommunikasjonsstrategien skal gå over tre år og avsluttes i 2007. Selv om første runde med kurs snart er over, vil Buf-etat fortsette skoleringen til høsten. Da er det barnevernledere og ansatte i fagteamene som står for tur. Kurset vil gå over to dager. Første dag vil ha fokus på brukedialog og samarbeidspartere. Dag to er satt av til medietrening og presentasjonsteknikk. Også disse skjer i et samarbeid med FO, Barnevernsambandet og KS.

22.06.2005
13:38
15.12.2013 21:04