JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lovbrudd på sosialkontor

Velferdsalliansen er betenkt over at det foregår lovbrudd på mange områder ved hovedstadens sosialkontor. Lovbruddene kommer fram i en undersøkelse av sosialkontorene i Oslo.
21.03.2005
08:53
15.12.2013 21:00

Fire sosionomstudenter har i samarbeid med Velferdsalliansen gjennomført en venteromsundersøkelse ved Oslos 23 sosialkontor, og undersøkelsen viser at lovbruddene skjer ved et flertall av sosialkontorene.Det er særlig taushetsplikten det syndes mot. Ved 14 av de 23 kontorene kan man ikke legge fram saken sin uten å bli overhørt av andre. I fem tilfeller sitter personalet bak en glassvegg slik at brukerne må rope saken sin inn gjennom en luke, og de som sitter på venterommet hører hva vedkommende sier. Ved fire kontorer ble saksbehandlingen foretatt på venterommet. Saksbehandling på et kontor med åpen dør til venterommet forekom også. Det er også et problem at sosialkontorene røper klientforhold ved for eksempel å rope klientene opp ved navn. Det opplevde studentene ved åtte av kontorene.

Dårlig og lite informasjon

Informasjon fire opplyste om telefontid. Ingen av de 23 kontorene opplyste om hvilken ventetid brukerne må regne med. Enkle informasjonsgrep som for eksempel oppslagstavler ble bare brukt på 15 kontorer, og 12 av dem hadde oppdaterte oppslag. Ni kontorer hadde oppslag fra offentlige organer, åtte hadde slått opp informasjon fra frivillige organisasjoner.Også brosjyrer og annen informasjon var det dårlig med. 13 hadde brosjyrer fra offentlige organer, 17 hadde brosjyrer fra frivillige organisasjoner. Bare åtte kontorer hadde skriftlig informasjon om sosialkontorets tjenester, og bare sju informerte skriftlig om økonomisk sosialhjelp. Seks kontorer hadde informasjon på andre språk enn norsk. Også veiledning for utfylling av skjema og andre søknadsskjema enn økonomisk sosialhjelp fantes kun i et fåtall tilfeller.

Antall kontorer kuttet

Venteromsundersøkelsen viste dessuten at to sosialkontorer ikke kan tilby toalett på venterommet. Et sted blir brukerne bedt om å gå på bingoen ved siden av når de skal på toalett. Veien til sosialkontoret er blitt lengre for mange brukere etter at antallet sosialkontor er skåret ned fra 38 til 23 kontorer, og fem kontorer var ikke lette å finne ifølge undersøkelsen.Velferdsalliansen opplyser også at både Sivilombudsmannen og Sosialdepartementet tidligere ved flere anledninger, senest i juli 2000, har påpekt at slike forhold ikke skal forekomme.

21.03.2005
08:53
15.12.2013 21:00