Embla 2004

Her er en oversikt over artikler publisert i Embla i 2004.
07.03.2005
11:16
15.12.2013 21:00

Artiklene er publisert i papirutgaven av Embla og kan bestilles på telefon 23 06 11 70 eller på e-post: kontor@fobsv.no .

Finner du ikke det du søker under stikkord, se også under FAGARTIKLER

BARN OG UNGE

Vegard Velle: Raseskillepolitikk Nr. 4/3Vegard Velle: Hvor er barnevernet? Nr. 4/6Anne Fogt: - Prioritér forebygging! Intervju med Kari Killén, Nr. 4/10Greta Dalen: Stor økning i barnevernssaker Nr. 5/3Vegard Velle: Useriøse kulturteorier, om innvandrerungdoms atferd. Nr. 5/ 6Elisabeth Strøm og Mia Paulsen: Hva kan vi gjøre for barna? Om overgrep Nr. 6/3Mia Paulsen: Her er barnevernet på plass! Nr. 6/3Vibeke Liane: Utfordrende integrering – Nr. 8 /6Vibeke Liane: Søkelys på barnevernets utfordringer Nr. 8/10 Vibeke Liane: ”Stand-in” for små aktører Nr. 8/12 Jan Storø: Kongress ved et tidsskille Nr. 8/13

BOKANMELDELSER

Hege Arstad: Gal &jeg? Nei bare litt spiseforstyrret Communicatio Forlag as, ved Else Marie Høyen Nr. 1 / 14 Erling Kokkersvold og Heidi Mjelve: Mellom oss. Trening av kommunikasjon i gestaltperspektiv. Gyldendal, ved Vigdis Hegg nr. 1/15Susanne Bang: Rørt, rammet og rystet – faglig vekst gjennom veiledning, Gyldendal ved Elisabeth Elvsaas Nr. 2 /8Lily Brandehy: Jeg kommer fra Iran, Kulturbro forlag, ved Tove Bøygard Nr. 3/ 20Sølvi Linde og Inger Nordlund: Innføring i profesjonelt miljøarbeid, Universitetsforlaget, ved Linda Pettersen Nr. 4/ 33Petter Mathisen og Rune Høigaard: Veiledningspedagogikk, Høyskoleforlaget, ved Carl Chr. Bachke, Nr. 5/12 Inger Anne Heimen Borge: Resiliens – risiko og sunn utvikling Gyldendal ved Vigdis Hegg, nr. 5/13O.P. Askheim, T. Andersen og J. Eriksen (red.): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser, Gyldendal, ved Peter Magnus Nr. 5/ 14Per Vaglum: Revisjonen, Universitetsforlaget, ved Kjell Morten Klevsand Nr. 5/15Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltaker, Universitetsforlaget ved Kjell M. Klevsand Nr. 6/12Gunn Strand Hutchinson og Siv Oltedal: Modeller i sosialt arbeid Universitetsforlaget, ved Bjørn-Erik Johnsen Nr. 6/ 13Vibeke Marx og Helle Marietta Pedersen: Den lille, store jenta.Anna Rosenbeck og Inger Thormann : Når mamma og pappa drikker.Inger Thormann og Richardt Branderup: Hvor blir det av deg mamma?Inger Thormann og Richardt Branderup: Thomas og petter flytter til fosterhjem. Alle bøkene utgitt på Kommuneforlaget og anmeldt av Vigdis Hegg Nr. 7/12K. E. Bugge, H. eriksen og O. Sandvik (red.): Sorg, Fagbokforlaget, ved Vigdis Hegg Nr. 8/16Siv Oltedal: Klientsamtalar innan velferdsstaten, Fagbokforlaget, ved Ann Mari Skogvoll, Nr. 8/16Jan-Erik Størstad: Velferd til salgs, Forlaget Aktuell, ved E. M. Malm Nr. 8/17Peter Magnus: New Public Management og velferdstjenester – bok-kommentar Nr. 9/14 Helge Ramsdal og Egil J. Skorstad: Privatisering fra innsiden, fagbokforlaget ved Peter Magnus, Nr. 9/15Rannveig Dahle og Kirsten Thorsen: Velferdstjenester i endring, Fagbokforlaget ved Peter Magnus Nr. 9/16 Helge Folkestad: Institusjonalisert hverdag – doktorgradsavhandling. Universitetet i Bergen ved Bjørn-Erik Johnsen, Nr. 9/18

DEBATT

Kari Høium: Spytt, spark og slå en pleier og se hvordan det går Nr. 2/34Wenche Søby: Ensidig perspektiv Nr. 2/ 34 Trygve Medhus og Svein Tomter: Sosionomspesialist Nr. 3/ 35Svein Torgeir Dale: Nyttige diagnoser Nr. 4/35Wspen Sæbø Larsen: Jo visst er diagnoser ødeleggende Nr. 5/32Lars Olle Engaas: Psykiatriens diagnosetull Nr. 5/ 33Anne-Lisa Endal: Besøkshjemmet kan klage Nr. 6/37 Svein Torger Dale: Forsvar av diagnosen Nr. 6/37Lars Olle Engaas: Menneskefiendtlige diagnoser nr. 7/30Thor Solheim: Diagnose = dagens viten, Nr. 8/36Espen Sæbø Larsen: Subjektive vurderinger nr. 8/37 Børge Holden: Betyr annerledeshet at Skinner kastes over bord? Nr. 9/37

DIKT PÅ BAKSIDA

Odveig Klyve: Langs fortauskantene& Fra samlingen Rift, Cappelen, Nr. 1Marie Takvam: Trø meg ikkje på tærne, fra samlingen Falle og reise seg att, Gyldendal Nr. 2Kjersti Ericksson: Sosialkontor, fra samlingen Mosestille kjerringrokk, Oktober Nr. 3 Sigbjørn Obstfelder: Kan speilet tale? Fra samlingen Digte, Den norske Lyrikklubben. Nr. 4William Carlos Williams: Til en stakkars gammel kone, gjendiktet av Jan Erik Vold, Den norske Bokklubben Nr. 5Eva Mona Malm: En rosenbusk, Nr. 6Lars Saabye Christensen: om hund og herre, Fra Sanger og steiner , Cappelen Nr. 7Gutt 14 år med ADHD: Min Historie Nr. 8Gro Dahle: På riktig dårlige dager& Fra Hundre tusen timer , Cappelen Nr. 9

DILEMMA/BREIDABLIKK

Sosialhjelp til ungdom, kommentert av Salim Sabri, Aslak Syse og Tore Frost Nr. 1/ 36Beskyldninger om overgrep, kommentert av Preben Lindgaard Madsen, Aslak Syse og Tore Frost Nr. 2/36 Misbruk av medikamenter, kommentert av Preben Lindgaard Madsen, Aslak Syse og Tore Frost Nr. 3/36Line har tatt abort, kommentert av Anne Grønsund, Aslak Syse og Tore Frost Nr. 4/36Blir vi et alibi? kommentert av Hjørdis Øvergård , Aslak Syse og Tore Frost Nr. 5/36Skal Per få flytte? kommentert av Berit Øygard, Aslak Syse og Tore Frost Nr. 6/34 Kjetil og skolen, kommentert av Therese Fjellheim, Aslak Syse og Tore Frost Nr. 8/32Mistanke om overgrep, kommentert av Therese Fjellheim, Aslak Syse og Tore Frost Nr. 9/34

FAGARTIKLER

Hedvig Torvik Nilsen: Hvor ble det av far? Nr. 1 /17 Ingun Klepp: Somaliske flyktningar i Noreg; Vanskelege - eller berre ulike? Nr. 1 / 28Ann Marit Bygdnes: Dørene har åpnet seg, (om bruk av tvang jfr. STL 6A) Nr. 2/25Elisabeth Grønning: Når dukker får liv Nr. 2/19 Jannicke Heyerdahl-Larsen; Å snakke seg til vinnere, Nr. 2/ 10Anne Natrud, Bente Moseng og Heléne Fellman: Kompetansebygging for miljøterapeuter Nr. 3 /22Harald Baardseth: Behandling i nærmiljøet Nr. 3/ 27Espen Sæbø Larsen: Diagnoser som ødelegger Nr. 3/ 30 Per Ingmar Kosberg: Løvens barn Nr. 4/16Margoth Irene Thomassen: Helbredende bevegelser Nr. 4/ 22Fredrik Lange-Nielsen: Hvorfor virker gode kollektiver? Nr. 4/28Heidi Tjernshaugen: Aktivering av nettverk i akutte kriser Nr. 5/ 16Kristian Malmo: Sosialfaget utrydningstruet i PP-tjenesten? Nr. 5/21Siri Søftestad: Utredningsteam i overgrepssaker, Nr. 6/16Inger Lise Andersen: Hva er det med Marius og Daniel? Om overgrep Nr. 6/ 25Solrun Valen: Felles jobb for å gjøre godt arbeid – om individuell plan Nr. 7/14Nina Garmanslund Bolstad: Fag og økonomi – hånd i hånd? Nr. 7/22Ulrika Gustavsson: Skolen som arena for sosionomer Nr. 8/18Berit Johannessen og Hildegunn Sønning: Berøring som metode, Nr. 8/26Magnhild Fiskvik: Krisegruppe i et narrativt perspektiv: Onn-arbeid Nr. 9/21Anita Røysum: Privatpraksis i sosialt arbeid Nr. 9/29

FORSKNING

Vegard Velle: Gjennombrudd for norsk sosialforskning, Nr. 1/ 4Vegard Velle: Økt forskningsinteresse for sosialt arbeid Nr. 1/ 6Vegard Velle: Sosialarbeiderne – Servile statstjenere? Nr. 2/ 3 Vegard Velle: Fraværende sosialarbeidere Nr. 2/ 4 Vegard Velle: Skam over ikke å lykkes Nr. 2/ 5

FUNKSJONSHEMMEDE

Peter Magnus: Profesjonell eller medmenneske? Fra SOR-konferansen Nr. 5/30Thomas Owren: Det er ikke fugler alt som flyr, fagdikt. Nr. 5/34Elisabeth Strøm: I Gråsonen – om tvang i skolen Nr. 8/3Elisabeth strøm: Ett skritt foran – om ressurssenteret for elever med autisme Nr. 8 /4

INTERNASJONALT

Eva Mona Malm: Verden holdes sammen fra et lite kontor i Bern, om IFSW. Nr. 9/3Mia Paulsen: Det store møtet – IFSWs verdenskonferanse Nr. 9/6

KOMMENTAR

Siv Karin Kjøllmoen: Nytt år, med tilbakeblikk Nr. 1/ 38 Ellen Galaasen: Glasnost i barnevernet Nr. 2 /38Ingri-Hanne Brænne: En FOrmel for oss Nr. 3/ 21Siv Karin Kjøllmoen: FO krever mer enn kroner Nr. 4/34Bård Hogstad: Om framtida Nr. 5/ 38Ingri-Hanne Brænne: Fame, Nr. 6/10Siv Karin Kjøllmoen: Arbeidsmiljø i hjemmebaserte tjenester Nr. 7/10Siv Karin Kjøllmoen: Fortsatt magert for de fattige. Nr. 8/35Ingri-Hanne Brænne: Utdanning med kompass Nr. 9/20

KRONIKK

Karl Elling Ellingsen: Respekt for selvbestemmelsesretten? Nr. 3 /12Anne Grethe Klunderud: Reell brukermedvirkning og empowerment – to sider av samme sak? Nr. 5/28 Nils Kaland: Jenter som lider i stillhet Nr. 8/8

LEDER

Vibeke Liane: Utfordringenes år Nr. 1Vibeke Liane: Portvakt eller forsvarsadvokat Nr. 2Eva Mona Malm: En blåfrossen by Nr. 3Vibeke Liane: Et mørkt kapittel Nr. 4Vibeke Liane: Den skjulte fattigdommen Nr. 5Eva Mona Malm: Skute uten styring Nr. 6 Vibeke Liane: Horten tar ansvar Nr. 7Vibeke Liane: Tøff skolehverdag Nr. 8 Vibeke Liane: Et lite land i verden Nr. 9

PROFESJON/KOMPETANSE

Elisabeth Strøm: Sosialpedagogiske dager- en viktig start Nr. 7/7

PSYKIATRI

Eva Mona Malm: Tøffere tider for barn og unge (konferanse) Nr. 3/3Eva Mona Malm: FO-faggruppe i BUP, Nr.3/ 5Eva Mona Malm: Forskjells- Norge Nr. 3/ 6

REFLEKSJON

Marit Pettersen: Faglig identitet? Nr. 3/ 16

SOSIALPOLITIKK

Vibeke Liane: - Vil styrke rettsvesenet Nr. 1 / 9 Vegard velle: Fengsel og levekår Nr. 5/7Div. kilder: Arbeidslinjen skal styre alle etatene, Nr. 6/6Velferdsalliansen: Rattsøutvalget ikke brukervennlig Nr. 6/7

SOSIALT ARBEID

Per Ingmar Kosberg: Mager jente søker fett til beina sine, novelle Nr. 4/13

UTDANNING

Vegard Velle og Mia Paulsen: Verdens første kliniske vernepleier Nr. 1 /12Vegard Velle: Erstatter velferdsutdanningen sosionomstudiet? Nr. 3/ 8Morten Berget: På hjul mot sosionomyrket Nr. 9/8

07.03.2005
11:16
15.12.2013 21:00