JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bygd gransker barnevernet for 1,5 mill

Samnanger kommune avgjorde tirsdag hvem som vant anbudet på å granske de ansatte i barnevernet. FO varsler Arbeidstilsynet.
11.09.2013
14:04
16.12.2013 23:50

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Tirsdag var anbudskonkurransen i den vesle kommunen i Hordaland over. Kommunestyret bestemte hvem som får oppdraget med å granske kommunens egen barneverntjeneste.

Det skal ikke skje ved internkontroll, som er vanlig framgangsmåte. Isteden skal kommunen bruke 1,5 millioner kroner på å leie inn en aktør utenfra. Av totalsummen er hele 400.000 kroner satt av til å avvikle anbudsrunden.

Granskingen kommer som svar på en folkeaksjon mot barnevernet som startet sist vinter.

Legeintervju utløste folkeaksjon

I Bergens Tidende 12. februar fortalte kommunelegen det som satte samningene i kok. Barnevernet hadde bedt ham å innkalle to barn til legetime. Det var en manøver for å overta omsorgen for barna, ifølge legen.

Samme kveld gikk et fakkeltog gjennom bygda. Folk mener tjenesten bruker ufine metoder. Vanlige folk lever i frykt, redde for å bli fratatt ungene sine, står det å lese på facebook-siden Fakkeltog i Samnanger.

Aksjonen som samlet 160 demonstranter fikk gjenklang i kommunestyret. I sommer utlyste de anbudskonkurranse på gransking.

Gransker enkeltansatte

Kenneth Larsen, nestleder i FO Hordaland, er spesielt bekymret over de vide fullmaktene kommunen har gitt granskerne, som skal undersøke

– Lovligheten av enkeltvedtak

– Hvordan den enkelte ansatte fungerer i jobben

– Det psykososiale arbeidsmiljøet i barneverntjenesten

– Ansattes evne til å skape kontakt og tillit hos brukere og foreldre

– Hvordan barnevernet følger opp barn og biologiske foreldre, inkludert intervju med barna selv

– Barnevernets håndtering av innvandrere og flyktninger fra «den tredje verden»

– Vi har ikke forutsetninger for å vurdere om det er hold i anklagene mot tjenesten, understreker Larsen.

Det er måten kommunen har valgt å takle anklagene på, å granske enkeltansatte utenom ordinære kanaler, som ikke holder mål, mener han. FO Hordaland stiller også spørsmål ved hvordan taushetsplikten skal ivaretas når granskingen gjøres av en ekstern aktør.

– Jeg har aldri hørt om noe liknende. Vi er svært bekymret over at granskerne gis frihet til selv å velge fokus og retning på arbeidet underveis, sier Larsen.

Redd for å gå på jobb

FO har ett medlem i barneverntjenesten.

– Vedkommende forteller at de nå er redd for å gå på jobb. Vi kommer til å følge opp så godt vi kan med å ivareta vårt medlem.

Arbeidstilsynet har varslet tilsyn etter at de mottok brev fra FO.

Forbundet varslet også Fylkesmannen, som svarer at de følger kommunen tett, med bekymring for hvordan konflikten påvirker tjenestene for utsatte barn og unge.

Sterkt engasjert kommunestyre

– Hva er grunnen til at dere har granskningen ute på anbud istedenfor å bruke ordinære kanaler?

– Flertallet ønsket en grundigere og bredere gransking enn det de mente vanlig internkontroll ville gi, sier ordfører i Samnanger, Marit Aksnes Aase (KrF).

Hun var selv for internkontroll, men det ble nedstemt.

– Sterkt folkelig engasjement rundt norsk barnevern er ikke uvanlig. Det uvanlige er at et kommunestyre engasjerer seg såpass sterkt, sier Aase.

Bruker 1,5 millioner sparepenger

De 1,5 millioner kronene som er satt av til granskingen hentes fra kommunens disposisjonsfond, ikke barnevernbudsjettet. Summen burde heller finansiert to ekstra stillinger i barnevernet, mener FO-avdelingen.

– Hvorfor ikke oppbemanne barnevernet isteden?

– Kommunestyret har sagt tydelig at de ønsker en gjennomgang. Parallelt jobbes det med å få et interkommunalt barnevern og slik bygge ut fagmiljøet, sier Aase.

– Nå er det veldig viktig også å ivareta de ansatte mens prosessen pågår. Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret, og rådmannen det daglige oppfølgingsansvaret.

11.09.2013
14:04
16.12.2013 23:50