JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Offentlig ansatte blir voldsdetektorer

Helsestasjoner, skole, politi og helsevesen blir lytteposter for å redusere vold og overgrep mot barn.
02.09.2013
15:40
14.12.2013 13:07

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen presenterte i dag regjeringens strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.

Etter flere tiår med velferdsstat, barnevern og barneombud, oppgir en fjerdedel av gutter å ha blitt utsatt for vold av jevnaldrende det siste året.

Tilsvarende gjelder 12 prosent av jentene.

Vold fra voksne forekommer langt sjeldnere, men ungdom med foreldre fra ikke-vestlige land opplever vold fra foreldrene mer enn dobbelt så ofte som ungdom med foreldre født i Norge.

Hele 21 prosent av kvinner har opplevd seksuelle overgrep der det minst forekommer direkte berøring av kjønnsorganer, ifølge forskning regjeringen støtter seg på. Det samme gjelder seks prosent av menn.

Innenfor kulturelle og religiøse minoriteter mangler forskningsdata, og mørketallene kan være store påpeker regjeringen i sin strategi, kalt Barndommen kommer ikke i reprise.

Helsevesenet: Styrker helsestasjonene

For å fange opp flere, styrkes helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner i 2014.

Risikoutsatte førstegangsfødende skal få tilbud om langvarig og systematisk oppfølging fra svangerskapet, etter modell fra Storbritannia.

– Helsepersonell har ei viktig rolle i å avdekkje, behandle og følgje opp barn som har blitt utsette for vald og overgrep. Å handle tidleg er viktig for å hindre ytterlegare valdsbruk og overgrep og redusere skadeomfanget. Nå styrkjer vi helsepersonells kompetanse og betrar rutinane i helse- og omsorgstenestene, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Utdanning: Mer om vold og overgrep

Vold og seksuelle overgrep blir del av utdanningene til alle som jobber med barn.

Regjeringen styrker utdanningstilbudet slik at en får et felles kunnskapsgrunnlag i barnehager, skoler, barnevernet, helse- og omsorgstenester.

– Barnehagen og skulen skal vere ein trygg stad der born kan fortelje om vald og seksuelle overgrep på eige initiativ. Vi styrkjer nå arbeidet med å sikre at barnehagen og skulen kan fungere på denne måten, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Justis: To nye barnehus

Regjeringen skal opprette to nye barnehus i 2013, et i Sandefjord og et i Bodø.

– Justissektoren, og særleg politiet, spelar ei viktig rolle i arbeidet mot vald og seksuelle overgrep mot born og ungdom. Vi skal halde fram med å styrkje politiet sin innsats på dette området, i tett samarbeid med andre tenester. Statens barnehus spelar her ei viktig rolle, seier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

02.09.2013
15:40
14.12.2013 13:07