JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kjemper for papirløse-senter

FO og Fagforbundet foreslår å gi arbeidstillatelse til mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Og vil ha LO-kongressen med på et faglig senter for papirløse arbeidstakere.
04.05.2013
19:47
16.12.2013 22:42

- Asylsøkere og personer som på ubestemt tid må oppholde seg i landet selv om de har fått avslag på asyl, bør innvilges arbeidstillatelse og tilbys sysselsettingstiltak, slik at de kan forsørge seg selv i et verdig og legalt arbeidsliv, sa FO-leder Mimmi Kvisvik i dagens debatt om LOs handlingsprogram.

Utnyttes grovt

Hun tok også til orde for at LO og Norsk folkehjelp sammen etablerer et faglig senter for papirløse arbeidstakere etter svensk modell.

Dette er et forslag Fagforbundet har fremmet, og som LOs sekretariat har innstilt på at kongressen ikke skal vedta.

- Vi mener at fagbevegelsen ikke lenger kan lukke øynene for at arbeidstakere blir utnyttet på det groveste i det norske arbeidsmarkedet. LO må vise solidarisk støtte til en veldig sårbar gruppe, sa Kvisvik da hun relanserte forslaget.

Det samme gjorde Fagforbundets Ola Harald Svenning.

Skille mellom roller

Kvisvik benekter at LO med et slikt vedtak roter seg inn på utlendingslovens domene.

- Det kreves at det skilles skarpt mellom arbeidsmiljølov og utlendingslov, og mellom innvandrerstatus og status som arbeidstaker. Den arbeidsrettslige statusen må avgjøres på selvstendig grunnlag og ikke påvirkes av om en person har arbeidstillatelse eller ikke, argumenterte Kvisvik.

ILO i ryggen

Hun viste til at Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har anerkjent at arbeidsmiljøloven også gjelder for papirløse arbeidstakere, og at retten til å organisere seg også gjelder papirløse.

- Fagforeningene kan i prinsippet organisere arbeidstakere uten arbeidstillatelse, påminnet FO-lederen.

Lakmustest på solidaritet

Brede Edvardsen fra Arbeidsmandsforbundet vil seinere i kveld gå på talerstolen og stille seg bak FO og Fagforbundet.

Forbundet organiserer i renholdsbransjen, hvor utnytting av papirløse er utbredt.

– Dette er mennesker vi egentlig ikke fanger opp. De faller utenfor alt. Det problemet er der uansett, vi kan ikke late som det ikke er der, sier Edvardsen til Fontene.

Geir Gamborg-Nielsen, distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet, har jobbet mye med saken.

– Denne saken blir en lakmustest for LO, sa Gamborg-Nielsen til Fontene i november i fjor.

– Fagbevegelsen er tuftet på solidaritet. Hvis vi ikke kan hjelpe de som utnyttes aller grovest, da har vi sviktet totalt, fastslo han.

Svensk modell

Da Fontene skrev om det svenske senteret, opplyste daglig leder ved det svenske senteret, Sten-Erik Johansson, at de fleste som kommer er grovt underbetalt og jobber altfor lange dager. Arbeid uten beskyttelse er også er stort problem.

Senteret informerer om rettigheter og utreder de sakene folk presenterer, før sakene så videresendes til riktig forbund.

Johansson fortalte at senteret hadde vært omstridt i svensk fagbevegelse, men at skepsisen har avtatt.

Motstanden bunnet i motvilje mot at fagbevegelsen skal bistå uorganiserte.

Sekundært forslag

Mimmi Kvisvik fremmet for sikkerhets skyld et sekundærforslag som kongressen kan gå for dersom det ikke er støtte for primærforslaget. Det er et forslag opprinnelig fra El & It forbundet om å planlegge og gjennomføre et forsøk i Oslo med Faglig politisk senter for papirløse.

04.05.2013
19:47
16.12.2013 22:42