Trekker seg fra FO-ledelsen

Anna-Sabina Soggiu trekker seg fra FO-ledelsen, som den tredje på ett år.
14.12.2012
12:36
16.12.2013 21:17

solfrid.rod@lomedia.no

«Jeg finner ikke lenger motivasjon for å stå i vervet, da alle mine krefter går med til å diskutere organisasjonen uten at vi kommer oss videre. Når jeg har mistet troen på at jeg kan få brukt kreftene mine på å ta tak i de oppgavene som ligger til vervet, er den naturlige konklusjon for meg, å trekke meg», skriver Soggiu på sin blogg i formiddag.

Stikker dypere

Ifølge Soggiu har Fontene skrevet at FOs problemer ligger i arbeidsutvalget. Det er ikke riktig, FOs problemer stikker langt dypere i organisasjonen, fastslår hun.

Det har vært nødvendig å ha fokus på interne forhold, men dette har ikke ført til konstruktive endringer, og har ikke frigjort kapasitet til å drive med politisk arbeid, mener Soggiu.

«Når jeg ikke har klart å bidra til endring av dette i løpet av de 2 årene jeg har brukt i FOs ledelse, er det bedre at noen andre får stafettpinnen», konkluderer hun.

Et enormt trykk

Soggiu har også tidligere vært åpen om si frustrasjon. Da Cato B. Ellingsen trakk seg i januar i år, uttalte Soggiu at hun delte en del av hans synspunkter, og vedgikk at hun til tider syntes det blåste vel hardt på toppen i FO.

I landsstyremøtet i oktober sa hun at hun følte seg som en unyttig idiot med uklare fullmakter.

«For meg har håndteringen av ulike situasjoner i landsstyret samt Fontenes dekning av dette vært det tøffeste å stå i, da trykket har vært enormt. Mye av de øverste organers fokus har vært diskusjoner om interne forhold i organisasjonen», skriver Soggiu i dag.

Det har ikke lykkes Fontene å komme i kontakt med henne.

- Veldig trist

Konstituert forbundsleder Mimmi Kvisvik har nå i formiddag orientert landsstyret om Soggius avgjørelse.

- Landsstyret respekterer at Anna-Sabina trekker seg, men synes selvsagt det er veldig trist, sier Kvisvik til Fontene.

Valgkomiteen, som allerede har fått i oppdrag å finne ny forbundsleder, får nå enda mer å gjøre.

Må redusere tempoet

Det blir avholdt ekstraordinært landsstyremøte i januar. Der skal forbundsledelsen legge fram en oversikt over hvilke oppgaver de vil prioritere i tida framover.

- Det er åpenbart at to og en halv ikke kan gjøre det samme som fem, sier Kvisvik. Hun viser til at det nå er to vakante verv i ledelsen, og at et AU-medlem har delvis svangerskapspermisjon.

Hjelp fra organisasjonen

Det vil bli avholdt hyppigere landsstyremøter enn planlagt på nyåret, og ledelsen vil vurdere også å invitere avdelingsledere- og sekretærer.

Kvisvik er glad for at landsstyret har signalisert at de gjerne vil hjelpe til.

- Nå trenger vi å samle oss i fellesskap. Og vi-et er større enn oss tre som er igjen i ledelsen, sier Kvisvik.

- Samtidig vil jeg si at vi tre mener at vi fortsatt har mot og kraft til å gjennomføre vårt oppdrag og stå kongressperioden ut. Vi er slitne nå og lengter intenst etter juleferie, men på nyåret er vi klare til å ta fatt på ny, avslutter hun.

14.12.2012
12:36
16.12.2013 21:17