JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO krever mer penger til rusfeltet

Langtidsbehandling av rusavhengige må fortsette. Arbeidet med å hjelpe folk ut av rusmisbruk må ikke være avhengig av økonomi, men av folks behov, mener FO.
15.10.2012
10:17
14.12.2013 13:00

mia.paulsen@lomedia.no

I dag, tirsdag, vil en delegasjon fra FO møte Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget for å fortelle om FOs synspunkter på Stortingsmeldingen om rus (ST.mld. 30, 2011-2012)

Økonomiske hensyn

FO er bekymret for at økonomiske hensyn kan føre til begrensinger i tilbudene.

– Tilbud til rusmiddelavhengige må strekke seg fra poliklinisk behandling til langtidsbehandling, individuelt tilpasset og ikke tilpasset økonomi, mener forbundet.

Vil opprettholde langtidsplasser

Mange rusmiddelavhengige trenger lang behandlingstid, slår FO fast.

– FO er derfor bekymret over en nedbygging av langtidsplasser i rusomsorgen. Sykehusøkonomien kan ikke være styrende for om sykehusene prioriterer langtidsinnleggelser av rusmiddelavhengige, mener de.

Trenger avrusing

Forbundet retter også oppmerksomheten mot behovet for avrusningsplasser. De er bekymret over at tallet på avrusingsplasser er redusert.

– Det fører til at vi i dag har en situasjon hvor rusmiddelavhengige ikke får tilgang til avrusing når både motivasjon og helse tilsier at det er akutt nødvendig, skriver de blant annet.

Vil ha øremerking

FO er også kritisk til at størstedelen av dagens tilbud til kommunalt rusarbeid ikke øremerkes, men innlemmes i kommunens rammetilskudd.

– Når kommunene selv skal vurdere hva pengene skal brukes til, er det en fare at rusfeltet blir en salderingspost, mener FO. De mener også at det er naivt å tro at kommunehelsetjenesten og poliklinisk behandling gjør det samme som institusjonene gjør.

Også samfunnet

FO ber om mer sosialfaglig kompetanse i rusomsorgen, og ønsker ikke et individualistisk syn på rusmiddelavhengighet.

– Forklaringer som kan knyttes til individuelle faktorer fortrenger de mer samfunnsorienterte og sosialfaglige forklaringsmåtene. Samfunnsproblemer som fattigdom, boligmangel, sosial eksklusjon krever annen kompetanse og andre tiltak, understreker FO.

15.10.2012
10:17
14.12.2013 13:00