FO-leder frykter dumping

Sterke fagforeninger er viktig for å møte den internasjonale økonomiske krisa, slår FO-leder Rigmor Hogstad fast. Hun frykter økt sosial dumping i offentlig sektor.
20.09.2012
11:28
16.12.2013 20:14

mia.paulsen@lomedia.no

Hun innleder i dag på Kommunalkonferansen i Tromsø, som arrangeres av LO Kommune.

Finanskrisa har blitt en sosial krise som slår inn med voldsom kraft i Europa og rammer folk som ikke har forårsaket den, understreker Rigmor Hogstad. Hun siterer ILO-rapporten Jobbkrisen i Eurosonen, hvor EUs håndtering av gjeldskrisa ikke levnes mye ære.

Svekker fagbevegelsen

– Ryggmargsrefleksen til en rekke europeiske regjeringer har vært å reagere på vanskelige tider med å fire på arbeidstakernes rettigheter, samt frata fagbevegelsen makt, sier hun.

Svekket oppsigelsesvern er blant resultatene, påpeker Hogstad.

Høy ungdomsledighet i mange land er en konsekvens av krisa.

– Unge med psykiske lidelser har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, og arbeidsledighet medfører psykiske problemer, sier hun, og advarer mot konsekvensene av å tape en generasjon på arbeidsmarkedet.

880 000 på tvangsarbeid

Hogstad peker også på at krise og fri flyt innen EU/EØS fører til tvangsarbeid. Hele 880 000 mennesker i EU utfører tvangsarbeid, ifølge ILO. Kvinner utgjør en stor del av de tvangsarbeidende, og 30 prosent jobber i prostitusjonsrelaterte yrker. Men det skjer også utnytting og tvang i landbruk, fabrikk- og anleggsarbeid.

– Dette er en konsekvens av måten krisa håndteres på: man redder de store og lar de små ta regninga, sier Hogstad.

Bra for økonomien

Å forhindre sosial dumping er viktig for å sikre arbeidstakernes rettigheter. Men det er også positivt for økonomien. Land med høy fagforeningsdeltakelse og kollektive lønnsavtaler har hatt høyere vekst i arbeidsproduktivitet enn USA, viser nemlig forskning fra The Economic Policy Institute, en amerikansk tenketank.

Paradoks

FO-lederen er kritisk til New Public Management og ideen om offentlig sektor som «butikk», og peker på paradoksale konsekvenser:

– Et arbeidsmarkedstiltak som er gjennomført til lav kostnad, men uten at deltakerne kommer i jobb, blir mer «vellykket» enn et som koster mer å gjennomføre, men der deltakerne kommer i jobb, poengterer hun.

Å slanke offentlig sektor når gjelda øker er en kur som ikke virker, mener Hogstad.

– Forebyggingstanken blir svekket i nedgangstider, fordi fravær av problemer kan ikke telles, sier hun.

Også i offentlig sektor

Hun frykter økt sosial dumping i offentlig sektor når flere tjenester settes ut på anbud.

– Vi ser nå stygge tendenser til at virksomheter driver «tariffhopping» gjennom bytte av arbeidsgiverorganisasjoner for å komme unna gode tariffavtaler. Samme jobb, samme vilkår. Så enkelt skal det være! sier hun.

Jobber internasjonalt

Hun forteller at FO gjennom den internasjonale sosialarbeiderføderasjonen IFSW er en pådriver i kampen mot den måten krisa blir løst på, og oppfordrer til å jobbe globalt med disse problemene.

Sentrale lønnsforhandlinger, jobbtrening for dem som faller ut av arbeidsmarkedet og ansvarliggjøring av bankene er blant de tiltak som ILO anbefaler.

Hogstad oppfordrer til å «framsnakke » den norske velferdsstaten.

– Det er et paradoks at sosial-begrepet er i ferd med å forsvinne helt i det offisielle Norge. Vi i FO ser dette i sammenheng med den individualiseringen av problemer som nå foregår i samfunnet, sier Hogstad.

Konferanse med kommunefokus

Kommunalkonferansen retter oppmerksomheten mot levende kommuner, for samhandling, utvikling og kompetanse.

På et kveldsarrangement i går innledet utenriksminister Jonas Gahr Støre om samarbeidet i Nord. Formiddagsbolken i dag hadde flere innledninger om nordområdene. Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø innledet om kommunenes rolle ved inntreden av store næringsprosjekter i nordområdene.

20.09.2012
11:28
16.12.2013 20:14