JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hogstad presses av sine egne

I forbundsleder Rigmor Hogstads fravær har arbeidsutvalget i FO fattet vedtak som er sterkt kritisk til hvordan FO-lederen har håndtert arbeidsmiljøundersøkelsen på forbundskontoret. De har også tatt beslutninger som har store økonomiske konsekvenser for FO.
17.09.2012
14:25
16.12.2013 20:11

mia.paulsen@lomedia.no

– Vedtakene kan tolkes som kritikk mot forbundsleder, men vedtaket er også selvkritisk. Vi forplikter oss på å ta nye grep. Forpliktelsen blir desto sterkere fordi vi sier høyt hva vi vil gjøre, sier nestleder Mimmi Kvisvik.

De fire som har fattet vedtakene er nestleder Mimmi Kvisvik og AU-medlemmene Ellen Galaasen, Anna-Sabina Soggiu og Tone Faugli.

Les om arbeidsmiljøundersøkelsen her

Fulgte ikke opp

I et vedtak de fire selv omtaler som en «bekymringsmelding» beskriver de en forbundsledelse uten evne til å ta grep om situasjonen og hvor fattede vedtak ikke følges opp. Punkt for punkt gjennomgår de saker hvor forbundsleder ikke har tatt nødvendige grep.

De peker særlig på oppsigelsen fra tidligere administrativ leder Robert Pettersen og arbeidsmiljøundersøkelsen som ble presentert 21. august.

Peker på forbundsleder

De fire skriver at forbundsleder er den som representerer politisk ledelse som arbeidsgiver i alle partsutvalg og formelle organ med administrasjonen.

– Men hvis det har vært vanskelig for dere fire å følge opp vedtak og gjøre det som trengs hittil, hvordan kan dere sikre at dette ikke skjer igjen?

– Vi har gjort et forpliktende AU-vedtak. Da må vi følge det, sier Mimmi Kvisvik.

– Mange vil nok si at det virker illojalt å komme med disse vedtakene i forbundsleders fravær?

– Vi hadde gjort det klart at vi ønsket å legge opp til en sak om arbeidsmiljøundersøkelsen i AU den dagen, og det ville ha skjedd uansett om hun hadde vært til stede eller ei. Det var i utgangspunktet et initiativ fra oss fire.

Ikke styring

Vedtaket omtaler også avklaring av roller og ansvar i ledelsen av FO. AU-medlemmene savner inkluderende prosesser som leder fram til god ledelse.

«Resultatet er at det tilsynelatende er konflikter mellom medlemmer i forbundsledelsen, mens realiteten er at prosessene ikke styres,» skriver de i saksfremstillingen.

Mange tiltak

De fire konkluderer med sju vedtak som i sum legger opp til en rekke tiltak når det gjelder tilsetting av administrativ leder, oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen, ansvarsavklaringer, budsjett, kommunikasjonsstrategi og rapportering til FOs landsstyre på disse punktene.

Gikk mot eget forslag

Et annet vedtak fra samme møte tar for seg den alvorlige personellsituasjonen på forbundskontoret med mange ledige stillinger. Her går de fire imot sitt eget forslag til vedtak etter å ha mottatt sterke reaksjoner fra de tillitsvalgte på forbundskontoret.

Ville gitt forverring

Klubbene beskriver det opprinnelige forslaget til vedtak blant annet som en kilde til ytterligere forverring av arbeidsmiljøet, og kritiserer ledelsen for manglende demokratiske prosesser knyttet til personellsituasjonen, omgjøring av stillinger og nyansettelser.

Brudd på taushetsplikt

Klubbene kritiserer dessuten at saksnotatet inneholder en rekke sensitive personopplysninger hvor ansatte lett kan identifiseres.

«Etter klubbenes mening viser dette en svært uheldig side ved at fullmaktene er flyttet fra administrasjonen til arbeidsutvalget når det gjelder ansettelser og vikarbruk», skriver klubblederne Rune Soma og Sølvi Slørdahl.

De fire AU-medlemmene tok kritikken til følge og omgjorde sitt eget forslag til vedtak. Som følge av dette vedtok de å utlyse en rekke stillinger snarest mulig.

«Ikke mistillit»

– Har dere fire mistillit til forbundsleder Rigmor Hogstad?

– Nei. Det er en snakk om en forpliktelse fra vår side. Arbeidsmiljøundersøkelsen krever handling, og vi som AU er forpliktet til å iverksette vedtakene vi har gjort. Men selvfølgelig, en leder har alltid et særskilt ansvar.

Lettelse

Kvisvik forteller at hun formidlet innholdet i AU-vedtakene til de ansatte på et møte på FOs forbundskontor fredag.

– Jeg oppfattet lettelse over at vi hadde stått fram og sagt at vi er ansvarlige og har tenkt å gjøre noe. Nå er vi som AU forpliktet til å rapportere videre til landsstyret hvordan vedtakene følges opp, sier Kvisvik.

Forverring

Mimmi Kvisvik påpeker at arbeidsmiljøundersøkelsen var en oppfølger etter en tilsvarende undersøkelse fra to år siden, og at situasjonen siden den gang ikke er bedret. Tvert om.

– Det arbeidsmiljøet som beskrives i rapporten kan ingen leve med over tid, understreker hun.

Nå er hun innstilt på å rapportere videre til landsstyret hvordan vedtakene følges opp.

Vil ta ansvar

– Vedtakene kan tolkes som at det er en dyp kløft mellom forbundsleder Rigmor Hogstad og dere fire andre i AU?

– Vi vil ikke bygge motsetninger, men ønsker å ta ansvar som er helt nødvendig for å gjøre den jobben vi har påtatt oss, sier Kvisvik.

Forbundsleder Rigmor Hogstad vil ikke kommentere saken nå, men sier at hun vil komme tilbake med en uttalelse i morgen.

17.09.2012
14:25
16.12.2013 20:11