Lær å takle konflikter

Ole Andre Bråten:
Håndbok i konflikthåndtering
Forebygging av trakassering, trusler og vold
Høyskoleforlaget 2011
05.01.2012
14:47
14.12.2013 12:54

mia.paulsen@lomedia.no

Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere opplever i stor grad vold og trusler på jobben. Det er viktig å være best mulig rustet for å takle konflikter.

God konflikthåndtering handler om kommunikasjon. Denne boka begynner med det. Den beskriver situasjoner før, under og etter konflikt, og hvordan en kan skape god kommunikasjon. Den gir tips om hvordan du kan forebygge konflikt og vurdere risiko. Det å ha tenkt igjennom eventuelle hendelsesforøp på forhånd øker muligheten for at du mestrer dem godt. Den beskriver også selve konfliktsituasjonen og hvordan den kan håndteres.

Håndboka er ment å hjelpe profesjonelle til å redusere konflikter og håndtere dem på en god måte.

Forfatteren er ex-politimann og ansatt på Politihøgskolen. Han har mange års erfaring med konflikthåndtering, blant annet under internasjonale oppdrag.

05.01.2012
14:47
14.12.2013 12:54