JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vertktøy for samarbeid

Råd for det utfordrende samarbeidet mellom læreren og sosialarbeideren er samlet mellom to permer. Et pionerarbeid, mener mange.
12.05.2011
11:10
14.12.2013 12:50

Vinglassene, smørbrødene og stemningen var høye da boka «Sosialfaglig arbeid i skolen – om samarbeidet mellom lærer og sosialarbeider» ble presentert på Høyskolen i Oslo i går ettermiddag.

Utfordrende prosess

I overkant av 40 venner, kolleger og fagfolk hadde møtte fram for å feire utgivelsen.

Det er den første boka om temaet sosialt arbeid i skolen som er utgitt i Norge.

Forfatterne Ulrika Gustavsson (sosionom) og Nina Tømmerbakken (kontaktlærer) har arbeidet i to år med boka. Begge arbeider ved Li skole i Nittedal i Akershus.

Forfatterne forteller at arbeidet med boka tidvis har vært en utfordrende prosess.

– Særlig opplevde vi det da vi skrev kapittelet om tverrfaglig samarbeid. Da ble Nina veldig lærer og jeg veldig sosionom. Vi ser elevene i ulike omgivelser og kan ha ulike tenkemåter om grunnen til problemet, forteller Gustavsson.

Forfatterne mener et slikt ulikt syn kan gi grunnlag for prosesjonskamp hvis man ikke forstår hverandre.

Frafall i skolen

Ellen Galaasen, medlem av FOs arbeidsutvalg og leder av seksjonsrådet for barnevernpedagoger, var en av gratulantene. Hun mener boka er et eksempel på hvordan man kan skape helhet i samarbeidet mellom sosialarbeideren og læreren, til beste for ungene.

– Vi vet at mange unger strever. Frafallet i skolen er et mål for hvordan vi lykkes i utdanningspolitikken. Vi har for høye tall. Derfor er det tverrfaglige samarbeidet rundt elevene så viktig, sier Galaasen.

Erfaringsbok

Forfatterne beskriver boka som en erfaringsbok hvor de har systematisert kunnskapen de har ervervet seg gjennom mange års samarbeid.

Relasjonsperspektivet er det bærende begrepet i boka, og forfatterne deler sin teoretiske innsikt og praktiske kunnskap med leseren. Sentrale elementer i boka er klasseledelse, gruppeprosesser konfliktløsning, samtaler og endringsprosesser.

Ulike roller

Forventningene til lærerne er mer omfattende enn tidligere, og mange av oppgavene kan de ikke løse alene. Derfor velger stadig flere skoleledere å ansette sosialarbeidere. Ifølge FO arbeider det 519 sosialarbeidere i grunnskolen.

Stortingsmelding nr. 11 (2008 – 2009) poengterer nødvendigheten av et samarbeid i kapittelet «Læreren. Rollen og utdanningen»:

«Lærere møter en rekke forventninger som det er utfordrende å forene, og må ofte ta beslutninger som kan få stor betydning for elevene. Mange oppgaver kan ikke løses av læreren alene. De krever samarbeid med andre både innenfor og utenfor skolen. Lærere møter også forventninger om å bidra til å løse problemer som ikke er direkte knyttet til opplæringen, for eksempel omsorgssvikt eller andre problemer i elevens hjemmesituasjon. »

En elev beskriver det slik:

«Læreren skal jo lære oss de fagene de har, og sosialarbeiderens oppgave er å la barn ha det bedre i hverdagen på en måte.»

Større handlingsrom

Boka tar for seg hvordan skolen blir påvirket av samfunnet rundt. Både politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle betingelser påvirker målene i læreplanene og skolens ressurser, og bestemmer hvilke holdninger og handlinger som skal utføres i skolen.

– Den nye lærerplanen kan gi et større handlingsrom for oss som jobber i skolen. VI vil vise at et tett samarbeid mellom lærer og sosialarbeider kan bidra til å ta bedre vare på en elevidentitet som tar hensyn til elevens faglige og personlige utvikling, sier forfatterne.

Nysgjerrig undring

Forfatterne beskriver gruppeprosesser i skolen, og hva som er viktig å tenke på i de ulike utviklingsfasene i en klasse. De forteller om ulike kommunikasjonsferdigheter.

«Når vi er nysgjerrige og undrer oss istedenfor å gi råd, når vi lytter og tåler taushet og er bevisst vår egen måte å være sammen med andre på, kan elevene lettere få øye på seg selv. Vi har erfart at ved å kommunisere på denne måten kan vi lettere komme i en slik posisjon som åpner opp for at eleven lettere får øye på seg selv. »

Forfatterne har delt inn samarbeidet mellom lærere og sosialarbeiderne i åtte profesjonelle samtaletyper: Klassesamtaler, gruppesamtaler, støttesamtaler, motivasjonssamtaler, bearbeidende samtaler, krisesamtaler, konfliktløsende samtaler og samtalegrupper.

Forfatterne gir også råd for samarbeidet mellom hjem og skole, og hvordan man kan få til samarbeidet i praksis.

12.05.2011
11:10
14.12.2013 12:50