Hugo Sandoval

Sosionom, enslige mindreårige-konsulent i Omsorgenheten for barn og unge, Trondheim kommune
På kongressen for andre gang
– Det er selvsagt å være en uredd stemme, å ta ordet på vegne av dem som blir undertrykt. Kampanjen er viktig, men den trenger mer politisk innhold. Den burde handle om Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. Hva som skjer ved varsling. Jeg etterlyser en forsikring fra FO om at hvis du varsler, vil FO stå bak deg. Det virker veldig lite radikalt når jeg ser hvordan kampanjen blir implementert.
27.11.2010
07:48
14.12.2013 12:47
27.11.2010
07:48
14.12.2013 12:47