Å møte mennesker

Karen-Sofie Pettersen og Eva Simonsen:
Anerkjennelse og profesjon
Cappelen Akademisk
2010
11.08.2010
14:31
14.12.2013 12:46

mia.paulsen@lomedia.no

Selv når vi utøver vår profesjon handler vi ofte på refleks. Vi trenger å minnes på sentrale verdier og verktøy i velferdsprofesjonene. Ett av dem er anerkjennelse.

Forfatterne tar utgangspunkt i synspunktene til den tyske sosialfilosofen Axel Honneth. Gjensidighet er en vesentlig side ved anerkjennelse, mener han. Honneths ideer blir delvis imøtegått av den canadiske politiske filosofen Nancy Fraser, som også er referert i boka. Tanken er å reise spørsmål om hvordan profesjonsutøvere møter mennesker i sin yrkeshverdag.

11.08.2010
14:31
14.12.2013 12:46