JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statens helsetilsyn overtar

Statens helsetilsyn overtok ved årsskiftet det overordnede faglige ansvaret med tilsynet med barnevernet. – Positivt for rettsikkerheten, mener FOs nestleder Siv Karin Kjøllmoen.
05.01.2010
14:59
14.12.2013 12:44

mia.paulsen@lomedia.no

Hittil har Barne- og likestillingsdepartementet hatt det overordnede faglige ansvaret for tilsynet, samtidig som de er overordnet Bufdirektoratet som styrer det statlige barnevernet. Dermed lå ansvar for både gjennomføring og tilsyn for det statlige barnevernet i samme departement.

– Nå skal Helsetilsynet føre tilsyn for hele barnevernskjeden, både den kommunale og den statlige delen. Det er en fordel å se hele barnevernet i sammenheng. Det vil kunne gjøre tydelig hvorfor norske kommuner sliter når det gjelder å finne plasseringer for barn, og at det er for få tiltak, sier Siv Karin Kjøllmoen til Fontene.no

Hun sier at FO er overbevist om at rettssikkerheten for det enkelte barn vil bli bedre med den nye tilsynsordningen.

Ikke medlemmenes skyld

Kjøllmoen viser til at barnevernets ansatte ofte møter hard kritikk i media, og at det i media kan se ut som om FO-medlemmene er skyld i at det er dårlige tjenester. – Andre tilsyn, for eksempel med tjenestene for psykisk utviklingshemmede, har vist at svikten ofte ligger i mangel på penger eller rutiner. Kommunene ansetter ikke nok vernepleiere, sier hun. Kjøllmoen sier at tilsyn har vist at halvparten av norske kommuner har fått dispensasjon fra kravet om å ansette vernepleiere i forbindelse med tvangsparagrafen i sosialtjenesteloven.

Stor jobb

– Å få fram dette har vært en stor jobb, og det ville neppe vært dokumentert uten tilsynet. Tilsvarende vil tilsynet kunne få fram at den voldsomme økningen i antall barnevernsaker ikke har ført til en like stor økning i antall ansatte, sier hun.

Helsetilsynets oppgaver vil omfatte tilsyn med kommunalt barnevern, institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige enslige asylsøkere. De blir også klageinstans for fylkesmannens pålegg om endringer eller nedlegging, og vedtak om bøter når kommunene overskrider frister.

Har ansatt nye

-- Dette er viktige oppgaver, og vi er opptatt av å komme i gang så raskt som mulig med arbeidet. Derfor har vi allerede ansatt nye medarbeidere til å jobbe med fagområdene sammen med våre øvrige medarbeidere. Likebehandling, og rette og gode tjenester er avgjørende for både et godt barnevern og gode sosiale tjenester, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Også sosiale tjenester

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen passerte statsråd i desember. Loven innebærer nye tilsynsoppgaver til fylkesmennene med økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Statens helsetilsyn får det overordnede faglige tilsynet. Med dette er det innført internkontroll og tilsyn med alle deler av sosialtjenesten. Loven trådte i kraft 1. januar 2010.

05.01.2010
14:59
14.12.2013 12:44