JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Roet gemyttene

Litt oppvask, noen unnskyldninger og et lukket landsstyremøte om den siste tidens utdanningspolitiske uro. Deretter kunne FOs landsstyre gå løs på en mer framoverskuende debatt om kunsten å utdanne stolte profesjonsutøvere.

solfrid.rod@lomedia.no

Om det skyldtes en inspirerende utdanningspolitisk konferanse dagen i forveien, forbundslederens åpne innledning eller ledelsens redegjørelse i en lukket seanse om den siste tidens utdanningspolitiske utspill, vites ikke. Men det senket seg denne gangen en uvanlig harmoni og enighet seg over landsstyrets utdanningspolitiske debatt.

– Styrket ut av dette

Forbundsleder Randi Reese, som har blitt kritisert for å legge lokk på debatten, droppet sin planlagte innledning og lot tre kulepunkt på tavla invitere til fri debatt.

– Jeg opplever at vi har vært mye mer strukturerte denne gangen. Kanskje har det å gjøre med metodikken, kanskje henger det sammen med at vi nå har diskutert utdanningspolitikk såpass mye. Vi har tatt tak og kommet styrket ut av dette, sa Reese etter debatten.

Forskjellene mindre farlige

Olav Sanness Vika, som har vært svært kritisk til ledelsens håndtering av denne saken, er enig i at det nå er tatt et stort skritt i riktig retning.

– Det virker som det nå er bevegelse i alle tre profesjonene, det er større enighet om at vi trenger noe mer. Og noe av det som har vært så vanskelig, det at barnevernpedagogene har kommet lengre i dette arbeidet enn de andre to, det er borte nå, mener Sanness Vika.

Han ser fram til den kommende debatten om mastere, som han mener er avgjørende for å utvikle fagfeltene og styrke den faglige identiteten for yrkesutøvere under press.

– Jeg vil særlig berømme Mimmi (Kvisvik, leder for sosionomene, red.anm.) for å ha innført begrepet profesjonsrettet master. Det er mye bedre enn å snakke om mastere som bygger på den eller den bacheloren, sier Sanness Vika til Fontene.

Kritikk fra FO-klubben

Sanness Vika måtte tåle hard medfart for sine utspill i Fontene. FO-klubben på hovedkontoret reagerer kraftig på det de oppfatter som uthenging av ansatte i offentligheten. De sikter særlig til landsstyrerepresentantens påstander om at sakspapirene har vært for dårlige i denne saken og at det er problematisk at alle dokumenter fra AU er skrevet av tre sosionomer.

Uholdbar kritikk av ansatte, mente klubben, og krevde at landsstyret tar sitt arbeidsgiveransvar på alvor. Sanness Vika stilte seg undrende til at hans utspill kunne tolkes som kritikk av ansatte, ettersom sakspapirer til landsstyret er arbeidsutvalgets ansvar.

– AUs ansvar

Landsstyrerepresentanten beklaget både fra talerstolen og på telefon til enkeltpersoner hvis det var slik at han hadde såret ansatte med sine utspill. Han holdt imidlertid fast på at det ikke var de ansatte han hadde kritisert.

– Det er ikke det jeg gjort. Derimot har jeg kritisert den politiske ledelsen og forbundslederen i særdeleshet. Den kritikken står jeg fast ved, sa Sanness Vika.

Deretter fulgte en diskusjon om hvorvidt unnskyldningen kunne aksepteres. Inntil ansattes representant i landsstyret, Stanley Johannessen, sa at det kunne den, og at det nå var på tide å gå videre.

Landsstyret vedtok å ivareta sitt arbeidsgiveransvar i tråd med vanlige spilleregler for arbeidslivet og slo fast at det ikke kan aksepteres at enkeltrepresentanter går ut i offentligheten med kritikk av ansatte.

Enige om mye

Flere av landsstyrerepresentantene understreket i sine innledninger at det er mye å være enige om. Som at ingen profesjon kan eie et felt, at alle felt trenger tverrfaglighet, at høgskolene må få mer penger, at praksis må styrkes og at sosialarbeidere må jobbe med profesjonsbevissthet og stolthet.

– Vi har mye å lære av andre når det gjelder å konkludere og dokumentere alt vi gjør. Psykologer er veldig gode på det. Dermed havner vi litt i bakevja, mente Gudmund Rype fra FO Buskerud. Han mener FO må diskutere hvordan utdanningene kan bidra til sterke, trygge profesjonsutøvere med faglig selvtillit.

– Se til vernepleierne

Når det gjelder faglig integritet og stolthet har barnevernpedagoger og sosionomer også mye å lære av vernepleierne, mente flere. Og leder for vernepleierseksjonen, Siv Karin Kjøllmoen, forsikret at det er mulig å komme styrket ut av slike kriser.

– Etter ansvarsreformen mente NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede red.anm.) og andre at vernepleierutdanningen var en anakronisme. Og vi var jo institusjonsskadd. Men vi fant ut at vi måtte endre oss, vi gjorde det, og nå er vi etterspurt som bare det, sa Kjøllmoen.

Vil vite mer om innhold

Flere av landsstyrerepresentantene etterlyste mer kunnskap om dagens utdanninger. Før vi kan konkludere om utdanningenes lengde må vi vite mer om hvordan de tre årene utnyttes i dag, påpekte blant annet Tor Inge With fra FO Hedmark og Geir Johannesen fra FO Hordaland.

Rigmor Hogstad fra FO Oslo ba landsstyret lytte til FO-studentenes påstand om at det er rom for forbedringer innen dagens treårige løp.

– Det som bekymrer meg mest er utsagn om at en barnevernpedagog fra en høgskole ligner mer på en sosionom enn en barnevernpedagog fra en annen skole. Er det det som gjør det så vanskelig å definere kompetansen vår? Vi bør undersøke om det faktisk er slik, påpekte Hogstad.

Kan leve med ulike svar

Anne Grønsund fra Seksjonsrådet for barnevernpedagoger understreket at det ikke er noen motsetning mellom å jobbe for en bedre grunnutdanning og å tro på livslang læring.

Men utdanningens lengde handler om innhold. Og innholdet er det hver enkelt profesjon som må ta stilling til, hevdet Grønsund.

– Vi må spørre oss selv hvor mye teori vi trenger og hva som skal til for at kunnskap blir til ferdigheter. De ulike profesjonene får ulike svar, og da blir spørsmålet: Kan FO leve med det? Det tror jeg helt klart vi kan, sa Grønsund.

Hun foreslo at det legges fram en skisse til disposisjon for kongressaken om utdanningspolitikk. Dette for at organisasjonsleddene bedre kan målrette sine forberedelser. Landsstyret vedtok at en slik skisse legges fram i mai.

Masterprogrammer neste

Landsstyret vedtok videre at det også i mars blir et lukket møte der AU gir en «redegjørelse for den aktuelle situasjonen rundt den utdanningspolitiske debatten».

I den åpne delen av møtet skal landsstyret diskutere arbeidsfeltets behov og se på relevant forskning og fagutvikling. På bakgrunn av innspill fra seksjonsrådene skal landsstyret diskutere hvilke masterprogrammer og doktorgradsløp som kan anses som profesjonsrettede for de ulike profesjonene.