Oppvekst i Norge

Reidar Hjermann og Knut Haanes, red.:
Barn
Universitetsforlaget 2009 – 383 s.
09.12.2009
10:39
14.12.2013 12:44

Barneombudets prosjekt er blitt en stor og flott bok, rikt illustrert med bilder tatt av elever ved Ringve videregående skole i Trondheim. Boken er ment å gi innsikt i hvordan det er å være barn og ungdom i Norge i dag, med alle muligheter det gir for å trå både riktig og galt. Barn og ungdom har gitt bidrag til boken, foruten en stor skare fagfolk på ulike felt.

Forsker Siri Ytrehus har skrevet et kapittel om barn i fattige familier. Hun peker på at staten, i følge FNs barnekonvensjon, har ansvar for å sikre barn tilstrekkelig sosial hjelp og økonomisk støtte, og har plikt til å støtte foresatte slik at de kan gi barna det de har krav på av god levestandard.

Inntekten av boken går til UNICEF og kampanjen «Den 1ne» som henspeiler på at en eneste trygg voksenperson som ser et barn kan skape en positiv forandring i et barns liv. Og da gjelder det jo å kjenne til barns behov – også i Norge i 2009.

09.12.2009
10:39
14.12.2013 12:44