Truer med øremerking

Hvis ikke kommunestyrene følger opp med 400 nye stillinger i barnevernet lokalt, blir det strammere grep, varsler Audun Lysbakken.
03.12.2009
14:58
14.12.2013 12:44

edv@lomedia.no

KrF foreslo for to uker siden en opptrappingsplan som skal sikre full barneverndekning innen 2017.

– Adresseavisen framstilte det som om jeg avviste dette forslaget. Det stemmer ikke, sier barne- likestillings- og integreringsminister Audun Lysbakken (SV) til Fontene.

– Det jeg ikke er med på er å rope krise. Ikke med den innsatsen barnevernet legger ned i dag. Men jeg er med på at det er betydelige utfordringer, slik også FOs Mimmi Kvisvik påpeker.

– Det er mye fornuftig i det KrF foreslår for barnevernet, fortsetter ministeren.

Vurderer grep

I statsbudsjettet ble det lagt inn midler til 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet. Ifølge en spørreundersøkelse i Kommunal Rapport, vil bare en av tre rådmenn bruke pengene til nye stillinger.

– Jeg vil jobbe aktivt for at kommunene faktisk bruker pengene til stillinger. Det trengs 1500 stillinger i det kommunale barnevernet, de 400 er en begynnelse.

Fram mot neste statsbudsjett vil departementet følge med hvordan pengene brukes. Blir de ikke omsatt i stillinger, vil Lysbakken vurdere andre grep.

– For eksempel øremerking, sier han.

Evaluerer Bufetat

Departementet skal evaluere Bufetat-reformen.

– Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern er ikke optimalt. Vi vil vurdere hvilke systemgrep som kan gjøres. Hvilke er for tidlig å si noe om, men vi tar imot innspill.

Lysbakken vil blant andre trekke inn Landsforeningen For Barnevernsbarn.

Reagerer på privat utbytte

Lysbakken er også i gang med å se på fordelingen av private og offentlige aktører i institusjonsbarnevernet. Et tema som bare er mer aktuelt etter skandalen i barnevernbedriften Velferd AS, der leder og to miljøarbeidere er arrestert og siktet for alvorlig omsorgssvikt.

– Jeg reagerer samtidig sterkt på at eierne i Velferd AS tok ut 600 000 kroner i utbytte i fjor.

Året før var utbyttet 950 000 kroner.

– Dette er offentlige midler. Vi ser nå på muligheten for å sette et tak på slikt utbytte.

Den nye barneministeren ønsker å redusere bruken av såkalte kommersielle aktører og isteden bygge ut de offentlige institusjonene.

03.12.2009
14:58
14.12.2013 12:44