– Streiker for hele FO

– Dere streiker for hele FO, sa nestleder Kjetil A. Ostling i dagens appell til 85 streikende FO-ere i Bergen. Etter en ukes streik er streikeapparatet velsmurt og streikeviljen på topp, melder fylkessekretær i FO Hordaland, Grethe Kvist.
04.06.2010
15:54
16.12.2013 13:28

solfrid.rod@lomedia.no

Kvist er strålende fornøyd med dagens arrangement på festplassen i Bergen.

– Det var et flott skue, med alle fagforeningsfanene og alle de streikende med ulike farger på vestene. Man så virkelig at det er et stort mangfold, forteller Kvist.

Nødvendig og rettferdig

Blant appellantene var Fagforbundets leder Jan Davidsen og FOs 2. nestleder Kjetil A. Ostling.

– FOs medlemmer er velferdsstatens frontsoldater. Vi kan bli møtt med at vi svekker tjenestene utilbørlig. Men dette er en konflikt som arbeidsgiver må ta ansvar for. Dette er en helt nødvendig og rettferdig streik, sa Ostling.

Og viste til at KS, ved å si nei til kravene fra LO kommune, demonstrerer tydelig at kvinners arbeidsinnsats i offentlig sektor er mindre verdt enn menns arbeidsinnsats i privat sektor.

– KS påstår at de nå snur alle steiner. Når man snur noe 360 grader rundt, er man tilbake til utgangspunktet. Det er ikke det vi trenger nå. Nå må KS komme oss i møte, sa Ostling.

Likelønn og kompetanse

Nestlederen syntes det var flott å bli møtt med over 1 000 streikende, korpsmusikk og kampvilje på Festplassen badet i sol. Og minnet om at de 400 FO-erne som nå er tatt ut streiker for alle FO-medlemmer, for viktige prinsipper om likelønn og verdsetting av kompetanse.

Grethe Kvist melder om fortsatt god streikevilje, et veldrevet streikeapparat og god stemning på streikekafeen i byen.

I Bergen er det FO-ere i barnevernet som streiker. Kvist er glad for at Landsforeningen for barnevernsbarn støtter de ansattes kamp for likelønn, selv om de ser at barna og familiene får et dårligere tilbud.

Etter arrangementet på Festplassen, arrangerte FO Hordaland pressekonferanse, der også brukere av barneverntjenesten deltok.

04.06.2010
15:54
16.12.2013 13:28