Vil kartlegge volden

LO vil stå sterkere i kampen mot vold og trusler på arbeidsplassen dersom vi krever at arbeidsgiverne iverksetter kartleggingsverktøy og sikkerhetsopplæring, hevdet FO-delegat Kjetil Ostling i kveldens kongressdebatt.
12.05.2009
23:21
16.12.2013 10:05

solfrid.rod@lomedia.no

Fire av 10 FO-medlemmer utsettes for vold og trusler i løpet av et år.

Hele 10 prosent opplever arbeidsrelatert vold og trusler om vold utenom arbeidstiden.

Dette viser forskning utført på bestilling fra FO.

Mangler rutiner

Ostling var tidligere leder ved en barneverninstitusjon der vold og trusler var en del av hverdagen.

Han mener det er svært alvorlig at en fjerdedel av arbeidsplassene mangler rutiner for å forebygge og redusere jobbrelatert vold.

- Det er flott å se at sekretariatet har innstilt på et handlingsprogram for et bedre arbeidsliv og for å begrense vold og trusler på arbeidsplassen. Men virkningen av LOs politikk styrkes dersom vi tar inn betydningen av kartleggingsverktøy og sikkerhetsopplæring, sa Ostling.

Arbeidsgivers ansvar

FO ber kongressen støtte følgende tilføyning i handlingsprogrammet: LO vil jobbe for at arbeidsgiver utvikler og tar i bruk kartleggingsverktøy som fanger opp reelle arbeidsmiljøbelastninger knyttet til vold og trusler om vold. Det må videre etableres sikkerhetsopplæring for alle ansatte i virksomheter der ansatte er utsatt for dette.

12.05.2009
23:21
16.12.2013 10:05