Vil ha rasismefritt FO

Som den 75. i rekken har FO i dag undertegnet på at forbundskontoret skal være rasismefri sone. 12 andre forbund og en rekke andre organisasjoner har tidligere undertegnet avtalen.
19.11.2012
14:36
16.12.2013 20:59

mia.paulsen@lomedia.no

En rasismefri sone forplikter seg i stillingsutlysninger til å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke, og kalle inn kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. Sonen forplikter seg også til å ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gjøre sitt beste for å forhindre at slike situasjoner oppstår.

-- Viktige signaler

– Man kan spørre hvorfor det er nødvendig å revitalisere rasismefri sone. Det er fordi det er så viktig i seg selv å sende signaler om at arbeidsplassen skal være rasismefri, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.

Mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn har 25 prosent mindre sjanse enn etnisk norske til å bli innkalt på intervju, ifølge forskning fra Institutt for samfunnsforskning. Les mer her.

Nylig vedtatt

Konstituert FO-leder Mimmi Kvisvik forteller at FO fattet vedtak om å bli rasismefri sone i arbeidsutvalget 9. november.

– Allerede fra 1.1.09 er norske bedrifter pålagt å jobbe aktivt, måltrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Med å signere rasismefri sone-avtale ønsker vi å oppfylle denne aktivitets- og rapporteringsplikten, sier Kvisvik.

For få tillitsvalgte

Hun mener FO er godt i gang med å rekruttere arbeidstakere med etnisk minoritetsbakgrunn.

– Men vi har nok en langt større utfordring hva gjelder tillitsvalgte, og dette må vi se som en utfordring, sier hun.

Det var Mimmi Kvisvik som sammen med de tillitsvalgte på forbundskontoret og Liv Tørres undertegnet avtalen. Forbundskontoret følger dermed FO Hordaland og blir det andre organisasjonsleddet i FO som er rasismefri sone.

-- Symbolsk

– Dette er en viktig symbolsk markering, sier HK-tillitsvalgt Rune Soma.

– For oss tillitsvalgte betyr det at vi følger opp ved ansettelser på forbundskontoret. FO-kongressen understreket dessuten at vi må bedre rekrutteringen av tillitsvalgte fra etniske minoriteter og ha et mangfoldsperspektiv, for eksempel ved å få flere menn inn i FO-yrkene. Det er positivt å åpne for mangfold, sier han.

FO-tillitsvalgt Sølvi Slørdahl er enig med Soma i at undertegning er et viktig signal.

-- Samfunnsansvar

– Forutsatt at vi følger opp, er dette å ta et viktig samfunnsansvar, sier hun.

Også Slørdahl påpeker at FO har en jobb å gjøre når det gjelder å få et mer mangfoldspreget tillitsvalgtapparat. Hun mener tillitsvalgtskoleringen i FO må bli mer preget av denne oppgaven.

– Både her på forbundskontoret og ute i organisasjonen må vi passe bedre på å faktisk handle utfra mangfoldsperspektivet. Når FO skal vedta sin mangfoldsplattform i desember, er det en god anledning til å videreføre arbeidet. Og neste helg har FO-studentene sitt årsmøte. Kanskje de kan diskutere rekruttering av studenter fra etniske minoriteter.

Relansert

Rasismefri sone som kampanje startet som Fellesaksjonen mot rasisme i 1998, som var et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Folkehjelp og LO. Bakgrunnen var diskrimineringen i utelivet som mange med ikke-norsk etnisk bakgrunn opplevde. Norsk folkehjelp relanserte kampanjen i 2010, da mer rettet mot ikke-diskriminering på arbeidsplassene.

– Hvorfor har FO ventet så lenge med å melde seg inn?

– Vi har tenkt på det før, men ikke klart å ha fokuset der, sier tillitsvalgt Sølvi Slørdahl.

FO betaler 2000 kroner i innmeldingsavgift og 500 i årskontingent for å være rasismefri sone.

19.11.2012
14:36
16.12.2013 20:59