Vernepleierne i startgropa

236 sosionomer og 6 barnevernpedagoger har klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Hittil har ingen vernepleiere fått slik godkjenning, men nå kommer vernepleierne etter.
24.01.2007
14:24
16.12.2013 00:09

Det var først fra og med dette studieåret at det ble mulig for vernepleiere å komme inn på spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri, og tre vernepleiere er allerede i gang.– Dette er en veldig spennende utdanning, og jeg vil oppfordre vernepleiere til å søke, sier vernepleier Kristin B. Kjærgård, som er en av de tre. Det er sju profesjoner representert på det tverrfaglige opplegget: sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere, sykepleiere, pedagoger, lege og psykolog. Noe av undervisningen foregår separat for profesjonene.

Nye perspektiver

– Utdanningen er faglig veldig bra samtidig som det gir nye perspektiver å være i tverrfaglige grupper, sier Kjærgård. Hun ble utdannet vernepleier i 1981 og arbeider nå ved et nasjonalt senter for psykisk helse for døve og hørselshemmede. Kjærgård og de to andre vernepleierne tar klinisk videreutdanning ved RBUP Øst/Sør, som ligger i Nydalen i Oslo. De vil være ferdige i 2009.

Krevende

Godkjenning som kliniker i barne- og ungdomspsykiatri henger høyt og er svært krevende å oppnå. I kravene inngår det både grunnutdanning, yrkespraksis, krav om veilederutdanning og om godkjent veiledning i tillegg til den teoretiske delen. Til sammen kan det ta fem år.FO oppfordrer interesserte vernepleiere om å ta kontakt for å få informasjon om hvordan studiet kan tilrettelegges og gjennomføres.

24.01.2007
14:24
16.12.2013 00:09