Valgthriller i FO

Akkurat nå pågår en valgthriller av de sjeldne i FOs landsstyre. Utfordrer Henriette Westhrin tar opp kampen mot Mimmi Kvisvik, som er enstemmig innstilt av valgkomiteen.
05.03.2013
13:27
16.12.2013 21:59

Så lyst har Henriette Westhrin til å lede FO at sa opp jobben som statssekretær og stilte som motkandidat mot konstituert leder Mimmi Kvisvik.

Det var Tor-Inge With fra FO Hedmark som kom med benkeforslaget, og ba om at Westhrin fikk presentere seg selv, noe landsstyret sa ja til.

Ikke redd for uenighet

I sin tale til landsstyret la Westhrin vekt på sin politiske erfaring som nestleder i SV og statssekretær i flere departementer de siste syv årene.

- Jeg kommer fra SV, så jeg er ikke redd for uenighet. Det som er viktig er å få uenigheten inn på et konstruktivt spor, sa Westhrin.

Fra sin post i regjeringen er hun vant til at det er minst tre ulike utgangspunkt.

- Men i skjæringspunktet mellom ulike synspunkter er det mulig å finne en løsning som alle kan være fornøyd med. Og når kursen er lagt, er alle lojale mot den, sa Westhrin.

Vernepleier i politikken

Hun er utdannet vernepleier, og fortalte landsstyret at hun har hatt god bruk for faget sitt i politikken.

Å lage planer og sette seg mål er en sentral del av vernepleierens hverdag, det samme gjelder politikerens, mente Westhrin.

Den tidligere statssekretæren trakk videre fram sin erfaring med mediene, på godt og vondt.

- Jeg har vært utsatt for medienes heksejakt, men jeg har også erfart at man kan settte dagsorden og styre debatten i noen dager dersom man får journalistene interessert.

Stolt av FO

Westhrin bedyret at hun alltid har vært stolt av FO, både som fagorganisasjon og som stemme for mennesker med svak stemme i offentligheten.

- Jeg har lyst til å lede FO i lønnsoppgjøret, Jeg har øvd meg på Schjøtt Pedersen. Jeg har lyst til å lede et forbundskontor der det syder av engasjement og der vi starter hver dag med å spørre hvordan FO kan bli mer synlig i mediebildet, appellerte Westhrin.

Enstemmig valgkomite

Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt på Mimmi Kvisvik som leder. Komiteen la vekt på Kvisviks ledererfaring, både som tidligere helse- og sosialsjef i Notodden kommune, og i ulike verv i FO.

- Mimmi Kvisvik har i tiden som konstituert leder vist at hun kan lede FO. Hun vet hvor FO står nå og hvilke utfordringer organisasjonen står overfor. Det er selvfølgelig et pre, sa valgkomiteens leder Nils Ola Sande.

Han la vekt på at Kvisvik er i gang med å fronte FO inn i LO, at hun markerte FO positivt på Trondheimskonferansen og at hun har fulgt opp arbeidsmiljøundersøkelsen på forbundskontoret på en god måte.

Politisk teft

Nils Ola Sande tegnet et bilde av en leder som ever å ha overblikk og takle sterke interessemotsetninger, samt at Kvisvik, ifølge komiteen, har politisk teft og er god til å avklare roller og forventninger.

Valgkomiteen mener Mimmi Kvisvik er riktig kvinne til å lede FO videre og håper på mange FO-seire under hennes ledelse.

Akkurat nå pågår debatten i landsstyret fram mot en avstemming.Flere understreker at det er et luksusproblem å ha to gode lederkandidater.

05.03.2013
13:27
16.12.2013 21:59