Utviklingshemmede er fritt vilt

– Psykisk utviklingshemmede er rettsløse, og i praksis fritt vilt, sa Robert Eriksson (FrP) på konferansen “En ny hverdag”.
31.03.2011
17:26
16.12.2013 15:47

– Psykisk utviklingshemmede er rettsløse, og i praksis fritt vilt, sa Robert Eriksson (FrP) på konferansen “En ny hverdag”.

Eriksson etterlyste klare sentrale varslingsrutiner som fylker og kommuner blir pålagt, men Kirsti Bergstø (SV), statssekretær i Barne-, likestillingsstillings- og inkluderingsdepartementet, kunne ikke love at sånne var på vei. Departementet vurderer behov, fastslo Bergstø.

Alle har krav på rettsvern

Terje Olsen, forsker ved Nordlandsforskning, fortalte forsamlingen om rettssituasjonen for utviklingshemmede i dag.

Han presiserte at alle samfunnsborgere skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, men at utviklingshemmede i praksis har et dårlig rettsvern.

I rettssalen kan man til og med oppleve at utviklingshemningen kan brukes til å svekke fornærmedes troverdighet, sa han.

En skjør bærebjelke

Olsen mente det dreier seg mest om manglende kompetanse.

Han foreslår at kompetansen om utviklingshemning rustes opp hos ansatte i SO-team (tverrfaglig samarbeidsgruppe om seksuelle overgrep) og hos koordinatorer ved politidistriktene. Politifolk som gjennomfører dommeravhør må få videreutdanning, mener Olsen.

– Mulighetene til å overholde tidsfrister for gjennomførings av dommeravhør må også rustes opp.

Foredraget til Olsen het “Rettssikkerhet, en bærebjelke i reformen”. Han konkluderte med at det i så fall er en skjør bærebjelke.

31.03.2011
17:26
16.12.2013 15:47