Tidlig inngripen

Rusutsatte barn kan fanges opp allerede fra fosterstadiet, håper et samarbeidsprosjekt i Nord-Norge.
06.10.2008
16:28
16.12.2013 07:02

Barsel, barnevern, psykiatri og barnehager er noen av tjenestene som nå knytes sammen for å fange opp barn av rusmisbrukere på tidligst mulig stadium. Det såkalte Modellkommuneforsøket i Troms og Nordland har satt seg fore å hjelpe de minste barna til foreldre med rusavhengighet eller psykiatriske diagnoser.

– Dessverre er det ikke alltid disse ungene blir fanget opp, sier Astrid Nygård i Bufetat region Nord til Avisa Nordland.

Hun anslår at rundt 200.000 barn har rusavhengige foreldre. Prosjektet skal koordinere tjenestene i Fauske, Bodø, Tromsø og Nordreisa.

06.10.2008
16:28
16.12.2013 07:02