JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kristina Jæger Meyer, tillitsvalgt for FO, er særlig bekymret for de mange nyansatte.  – Vi står hele tida overfor nedbemanning og kutt i budsjettene, selv om vi allerede har uforsvarlig drift. Dette er rovdrift på ansatte, sier hun.

Kristina Jæger Meyer, tillitsvalgt for FO, er særlig bekymret for de mange nyansatte. – Vi står hele tida overfor nedbemanning og kutt i budsjettene, selv om vi allerede har uforsvarlig drift. Dette er rovdrift på ansatte, sier hun.

Ingun A. Mæhlum

Helserisiko å jobbe i Tromsø barnevernstjeneste, advarer bedriftslegen. Rovdrift på ansatte, sier tillitsvalgt

– Ikke uvanlig at ansatte gråter på jobb. De er så nedkjørte, sier Kristina Jæger Meyer, tillitsvalgt for FO.
07.09.2020
11:15
07.09.2020 11:20

solfrid.rod@lomedia.no

Sykefraværet er nå på rundt 15 prosent. Mange slutter. Hvis det ikke gjøres noe med arbeidsforholdene, vil sykefravær og hyppig utskifting av ansatte øke ytterligere, på sikt kan barnevernstjenesten få problemer med å rekruttere på grunn av dårlig omdømme. Det skriver bedriftslege Anje Christian Höper i en bekymringsmelding til Avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune 19. mai i år.

For stor arbeidsbelastning over lang tid fører til fysisk og psykisk utmattelse hos de ansatte, skriver legen. Hun roser barnevernstjenesten for å forsøke å minske belastningen på den enkelte, men konkluderer med at det ikke lar seg gjøre med dagens bemanning.

Bekymret for de nye

– Vi har verdens beste jobb, men veldig krevende arbeidsforhold, sier Kristina Meyer, tillitsvalgt for FO.

– Det er ikke uvanlig av ansatte gråter på jobb. De er så nedkjørte, forteller Meyer.

Hun er særlig bekymret for de mange nyansatte. Flere av dem slutter etter kort tid. Med mange nye og stor arbeidsmengde blir det vanskelig å legge til rette når nyansatte må ivareta vanskelige og komplekse saker, frykter Meyer.

– Erfarne kolleger ender med å bære en stor del av ansvaret for opplæring og ivaretakelse, i tillegg til egen saker. Også nyansatte må ta de krevende sakene, og etter kort tid er de blant de mest erfarne, sier Meyer.

Trenger ti nye stillinger

Halvparten av de 42 ansatte på undersøkelses- og tiltaksavdelingen har jobbet der i mindre enn to år, opplyser barnevernsleder Aina Isaksen. Det gjør det vanskelig å ivareta nyansatte, og det medfører en enda tøffere arbeidshverdag for dem som har erfaring.

Isaksen har ikke tidligere opplevd at en bedriftshelsetjeneste har meldt bekymring om arbeidsforholdene på denne måten.

Hun deler bekymringen og mener at flere stillinger er nødvendig.

– Det er vanskelig å si akkurat hvor mange, fordi antall saker varierer over tid. Men vi regnet på det i fjor og kom til at vi trenger ti nye stillinger for å ta unna en saksmengde tilsvarende den vi hadde i 2016, sier Isaksen.

I dag har Tromsø barnevernstjeneste 94 årsverk.

Stanset kutt

Tidligere i år sendte FOs tillitsvalgte en bekymring om uforsvarlig drift til fylkesmannen. Der pekes det på at antall undersøkelser har økt med 43 prosent siden 2016, uten at tjenesten er tilført nye stillinger. Dette fører til fristbrudd og lang ventetid for barn og familier, skrev de tillitsvalgte. På det tidspunktet var det varslet kutt i antall stillinger. Det ble det ikke noe av.

– Vi måtte si fra og få fylkesmannen til å reagere. Vi står hele tida overfor nedbemanning og kutt i budsjettene, selv om vi allerede har uforsvarlig drift. Dette er rovdrift på ansatte, mener Kristina Meyer.

– Gisler av profesjonen

Samtidig som ansatte har for mange saker, har barnevernstjenesten ambisjoner om å drive kvalitativt godt barnevern. Tida strekker rett og slett ikke til. En del av sykefraværet er direkte knyttet til høy arbeidsbelastning og opplevelsen av ikke å strekke til.

Kristina Meyer forteller at stans i arbeidet har vært diskutert, men at det sitter langt inne.

– Vi er på en måte gisler av vår profesjon. Vi setter ungene høyest, det betyr at vi ikke kan stenge. Det profesjonsetiske tillater ikke at vi setter ned foten.

Meyer understreker at ansatte alltid må være åpne for å tenke og jobbe nytt.

– Vi må alltid være på jakt etter gode HMS-tiltak. Men i dette tilfellet er det så åpenbart at vi rett og slett er for få til å gjøre oppgavene, sier hun.

– Håper vi kan holde nivået

Kari Henriksen er direktør i Avdeling for oppvekst og utdanning og mottaker av bekymringsmeldingen fra bedriftslegen.

– Bedriftslegen konkluderte med behov for økt bemanning. Tromsø kommune er i en økonomisk situasjon der det ikke er mulig. Men kommunedirektøren gikk bort fra det kuttet som var planlagt på den tiden meldingen kom, sier Henrksen.

Leder og tillitsvalgt mener de trenger ti nye stillinger. Hva sier du til det?

– Jeg vil ikke kommentere tallet ti. Vi ser nå en nedgang i antall meldinger, så trøkket på de ansatte vil avta. Det er lite penger å fordele, jeg håper vi kan holde nivået, altså at barnevernstjenesten slipper kutt.

Er det ikke dyrt å drive på en måte som gir høyt sykefravær og høy turnover?

– Det kan du si. Men dette gjelder flere sektorer. Vi har høyt sykefravær i barnehagene også. Vi har gode systemer for å følge opp sykmeldte. Det er fokus på opplæring, med et eget opplegg for nyansatte i barnevernstjenesten, der de kobles opp mot mer erfarne ansatte.

Bekymring sendt videre

– Hva tenkte du da du fikk bekymringsmeldingen?

– Jeg var overrasket over at den kom fra bedriftslegen. Det har jeg ikke opplevd før. Men innholdet om sykefravær og arbeidspress var ikke overraskende, det kjente jeg til fra før. Jeg setter pris på at bedriftslegen sier fra. Meldingen er saklig og grei.

Henriksen understreker at bekymringsmeldingen ikke stoppet på hennes bord, men ble formidlet videre til både administrativ og politisk ledelse. Tromsø har i flere år rapportert om tilstanden i barnevernet både til politikerne i kommunen og til fylkesmannen.

07.09.2020
11:15
07.09.2020 11:20