Sosialpedagogisk motkraft

Ta i bruk de nye mediene og bygg internasjonale nettverk mot utstøting og ulikhet, lyder budskapet fra verdenskongressen for sosialpedagoger. Den pågår nå i København.
05.05.2009
13:36
16.12.2013 09:54

solfrid.rod@lomedia.no

- Jeg har en drøm om at en sosialpedagog i Mongolia deler sine erfaringer i et nettsamfunn og at en sosialpedagog i Brasil blogger om sitt arbeid. Slik kan vi rette fokus mot globaliseringens ofre og styrke kampen mot utstøting, sa AIEJI-president Benny Andersen, da han åpnet kongressen, som denne uka samler 650 sosialpedagoger fra 44 land i København.

AIEJI er en internasjonal sammenslutning av sosialpedagoger. Tittel og utdanning varierer fra land til land. I Norge er det vernepleiere og barnevernpedagoger som er sosialpedagoger. Om lag 35 FO-ere deltar på kongressen, som har fått tittelen Sosialpedagogen i en globalisert verden.

Globaliseringens ofre

Den globaliserte økonomien og finanskrisen fører til større ulikhet mellom folk, land og regioner, påpekte tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen i sin tale.

Han påpekte at den eskalerende arbeidsløsheten gir økende sosiale problemer både i fattige og rike land.

- De som har minst skyld i krisen er de som nå betaler mest, sa Rasmussen.

Politisk forpliktelse

Benny Andersen, som også leder det danske forbundet for sosialpedagoger, er bekymret for at barn i fattige land i krisetider tas ut av skolen for å jobbe, og at fattigdom og ulikhet bidrar til økt kriminalitet.

- Vi kommer inn i sosiale og pedagogiske krisesituasjoner. Vårt arbeid er avgjørende for den enkelte der og da, men vi kan ikke begrense oss til individuelle behov, vi må også være en politisk aktør. Vi må legge press på verdens regjeringer for å hindre utstøting av barn og unge. Som sosialpedagoger har vi en etisk, profesjonell og politisk forpliktelse, understreket Andersen.

Emosjonelt kollaps

Skal vi tro en av plenumsforeleserne, dr. Martin Brokenleg, vil behovet for sosialpedagoger øke kraftig i vestlige land. Troen på kjernefamilien som fundament for oppvoksende slekter fører til emosjonelt kollaps, i følge Brokenleg.

Samfunnets organisering fører til at barn og unge, i følge professoren i psykologi, vokser opp uten tilhørighet og fellesskap og derfor søker slike grunnleggende behov dekket i miljøer som i mange tilfeller vil gi dem problemer.

- I begynnelsen av min karriere snakket vi om hvor stor andel av barn og unge som var i risiko. Nå ser vi at i enkelte samfunn er absolutt alle barn og unge i risiko, hevder Brokenleg.

Paradoksal nedvurdering

Utviklingen skaper behov for profesjoner med kompetanse på å gi barn mot og styrke, mener han. Og påpeker det paradoksale i at slik kompetanse verdsettes ekstremt lavt.

- Når du jobber med barn, og særlig barn med problemer, tror folk at du ikke var i stand til å skaffe deg en skikkelig jobb, og at det er derfor du jobber med disse barna. Det henger sammen med vår systematiske nedvurdering av menneskelig nærvær, mener dr. Brokenleg.

05.05.2009
13:36
16.12.2013 09:54