FOkus på samarbeid og tverrfaglighet!

På min arbeidsplass er det sjelden fokus på hvilken utdanning vi har i bunn. Fokuset er på de arbeidsoppgavene som skal utføres og hvordan de kan gjøres på en best mulig måte. Slik bør det være på kongressen også.
12.03.2015
15:15
27.08.2015 20:01

Jeg er utdannet barnevernspedagog og er veldig stolt av min profesjon. Jeg har vært aktiv lokalt i FO i mange år, og er i dag yrkesfaglig ansvarlig for barnevernspedagogene i FO Nord-Trøndelag. Jeg er også stolt av å være en del av en organisasjon som har fokus på min profesjon og mitt fag.

På min arbeidsplass, som er kommunal barnevernstjeneste, jobber jeg side om side med ulike profesjoner. Både vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger er representert. Alle har samme ansvar og arbeidsområde uavhengig profesjonsbakgrunn. Det er sjelden fokus på hvilken utdanning vi har i bunn. Fokuset er på de arbeidsoppgavene som skal utføres og hvordan de kan gjøres på en best mulig måte. Sånn er det også i omsorgsboliger, Nav, rusomsorg, miljøterapeuter i skolen og barnevernsinstitusjoner i vårt distrikt.

Dette bør også være fokuset på den kommende Kongressen. FO må fortsette å være et forbund som har fokus på profesjonsutvikling i de ulike arbeidsområdene hvor våre profesjoner er representert! FO må ha medlemmer som framsnakker våre profesjoner uansett grunnutdanning, og som samarbeider om å skape gode tjenester for de svakeste i samfunnet.

Dette blir enklere om seksjonsrådene blir rådgivende og at landsstyret har beslutningsmyndigheten. Da unngår vi at det blir en "kamp" mellom de ulike seksjonene om å hevde sin profesjon. Vi må anerkjenne ulikhetene og styrkene i hverandres profesjoner, og være en organisasjon som fronter godt tverrfaglig samarbeid, med fokus på menneskene vi skal hjelpe. Men da må vi først samarbeide godt innad i organisasjonen!

Vi må stole på hverandre og at de som sitter i landsstyret evner å handle til det beste på vegne av alle profesjonene. Vi må ha ett FO som jobber godt for alle profesjonene og har en stemme utad!

12.03.2015
15:15
27.08.2015 20:01