Skikkethetsvurdering av studenter

Får FO det som de vil må studenter ved helse– og sosialfagutdanningene og studenter ved lærerhøgskolene gjennomgå jevnlige skikkethetsvurderinger fra høsten 2006.
19.04.2006
14:10
15.12.2013 22:56

FO har nylig vært høringsinnstans for Landsorganisasjonen i forbindelse med Kunnskapsdepartementes utkast til forskrift om skikkethetsvurdering i lærer–, helse– og sosialfagutdanningene. I høringssvar skriver FO at en helhetsvurdering av studentenes skikkethet krever at utdanningsinstitusjonen har god kompetanse og tilstrekkelig kontakt med studenten gjennom studieforløpet slik at studenten får hjelp til å korrigere seg under veis, og for å ha et forsvarlig grunnlag å foreta særskilt skikkethetsvurdering på, dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.

Viktig praksistid

FO mener praksistudiene er svært viktige fordi det er der studenten får prøvd seg i yrket.. ”Og det er her evnen og viljen til å ta imot veiledning synliggjøres& Vi ønsker også at forskriften understreker betydningen av at praksisveileder har en tilrettelagt arbeidssituasjon som sikrer studenten god oppfølging, og som sikrer at skikkethet blir vurdert etter de samme regler i praksistudiet som under teoridelen av utdanningen”, heter det i høringssvaret. Videre ønsker FO at skikketheten til studenter som misbruker rusmidler eller tilegner seg ulovlige medikamenter i studiesituasjonen bør vurderes. Forbundet peker på at en autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer er til vurdering, og at forskriftene bør avspeile at skikkethet under utdanningen ikke betyr at en ikke kan miste autorisasjonen hvis en senere viser seg å være uskikket til yrket.

19.04.2006
14:10
15.12.2013 22:56