Satser på politikerne

Rusinstitusjonen Phoenix Haga tapte i tingretten, der de ville få stoppet anbudsrunden de hadde tapt. Nå håper institusjonen politiske tilleggsbevilgninger skal kunne sikre videre drift.
22.08.2012
14:55
16.12.2013 19:54

- Vi anket saken umiddelbart til lagmannsretten, men de nye kontraktene med de andre aktørene ble underskrevet dagen etterpå. Så da er vel anbudsrunden over, sier direktør Terje Turøy til Fontene.

Og anken ble avvist av Eidsivating lagmannsrett med nettopp den begrunnelsen.

- Nå jobber vi først og fremst politisk fram mot statsbudsjettet, forteller Turøy.

Langtidsbehandling

Phoenix Haga på Mysen har drevet langtidsbehandling innen rusomsorg i 22 år. I vår mistet man kontrakten med Helse Sør-Øst, som har disponert 28 plasser ved institusjonen. I stedet fikk Frelsesarmeen kontrakt for å bygge opp et nytt tilbud på Fetsund.

Phoenix Haga klaget på avgjørelsen, og prøvde å få en midlertidig forføyning i Hamar Tingrett. Det ble avvist av retten 7. juli. Dagen etter skrev Helse Sør-Øst under de nye kontraktene, ifølge foretaket etter vanlig praksis:

«Vi mener også det er riktig å undertegne avtaler med tanke på å få avklart situasjonen for de 11 institusjonene som har fått nye avtaler og venter på å komme i gang,» uttalte Stig Grydeland, direktør for eksterne helsetjenester i Helse Sør-Øst, til Moss Avis.

Protester

Den varslede nedleggelsen har medført sterke reaksjoner, blant annet et protesttog med brukere og pårørende på Karl Johan i Oslo i juni.

Direktør Turøy forteller at Phoenix Hage og Helse Sør-Øst skal ha et møte om avviklingen, men behandlingen for de 28 som allerede er inne på Helse Sør-Østs plasser uansett skal fullføres.

Og så fortsetter den politiske påvirkningskampen.

- Avgjørelsen vi uansett føre til nedleggelse av langtidsplasser. Jeg tror ikke dagens regjering vil legge ned plasser. Og dette bør også være en god sak for opposisjonen, sier Turøy.

22.08.2012
14:55
16.12.2013 19:54