Samarbeidsavtale om NAV

Sosial- og helsedirektoratet melder at det er undertegnet en samarbeidsavtale som skal understøtte de politiske intensjonene i NAV-reformen.
10.01.2007
16:02
16.12.2013 00:03

Det er direktørene Tor Saglie (Arbeids- og velferdsdirektoratet) og Bjørn-Inge Larsen (Sosial- og helsedirektoratet) som har signert avtalen. De understreker at det er sterkt behov for å koordinere innsatsen. De politiske intensjonene er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov, samt å få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. -- Vi er glade for den undertegnede avtalen som legger grunnlaget for et godt samarbeid framover, sier direktør Bjørn Inge Larsen i SHdir til direktoratets nettsted.

JEVNLIGDirektørene skal møtes jevnlig på samarbeidsmøter, og avtalen konkretiserer rutiner for gjensidig orientering og hvilke krav som stilles til felles prosjektplaner. Dessuten skal de to direktoratene i fellesskap legge til rette for samarbeidet mellom Fylkesmannsembetet og NAV på fylkesplan. Dette skal skje på samarbeidsområder som allerede er etablert, skriver direktoratet. - Et vedlegg konkretiserer samarbeidsområdene mellom de to direktoratene. Her står til sammen nærmere 40 konkrete arbeidsoppgaver som direktoratene mener de må samarbeid om med brukerne i fokus, sier helsedirektør Larsen.

10.01.2007
16:02
16.12.2013 00:03