Roper på staten

– Nok er nok. Nå må vi ha mer statlig styring av tjenestene til utviklingshemmede, sier FOs Cato Brunvand Ellingsen.
31.03.2011
18:38
16.12.2013 15:47

solfrid.rod@lomedia.no

– Den situasjonen som har oppstått skyldes at kommunene ikke evner å prioritere utviklingshemmede, sa Ellingsen i dagens paneldebatt på konferansen En ny hverdag.

Stadig større bofellesskap, segregert skoletilbud, manglende sysselsetting og dårlig rettssikkerhet bekymrer fagfolk, forskere, utviklingshemmede og deres familier. I dag haglet kritikken mot kommunene fra flere hold.

Styringsvegring

Frie midler og statlig styringsvegring har vært en katastrofe for utviklingshemmede, fastslo Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU).

Robert Eriksson (FrP), leder i Stortingets arbeids- og sosialkomite, gjorde seg til talsmann for øremerkede midler, statlig styring over varslingsrutiner og null kommunal handlefrihet.

– Når kommunene får handlingsrom, er det økonomien som bestemmer, sa Eriksson.

Tror på lokaldemokratiet

– Har SV mye å lære av FrP når det gjelder en sterk og myndig stat, undret debattleder, journalist Thomas Ergo. Og ga ordet til Kirsti Bergstø, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Bergstø forsikret at hun tror på lokaldemokratiet, men gjentok sjef Audun Lysbakkens forsikringer om at regjeringen vurderer å tvinge kommunen hvis informasjon og dialog ikke fører fram.

Demokrati, ikke for utviklingshemmede

Ikke noe å vente på, mener NFU.

– Når rådmannen i Askøy sier at ansvarsreformen har gått for langt og gjenåpner en gammel institusjon, da handler det ikke om mangel på kunnskap. Kommunalt selvstyre fungerer ikke for utviklingshemmede, fastslo Jens Petter Gitlesen.

Glad i BLD

Cato Brundvand Ellingsen, AU-medlem og leder for vernepleierne i FO, har tillit til at regjeringen vil finne gode løsninger.

– Vi i FO er kjempeglade i BLD for tiden. De har en kjempesatsing med øremerkede midler i barnevernet. Det samme trenger vi på dette området, sa Ellingsen.

Han ser regjeringens informasjons- og utviklingsprogram som et godt tiltak, men forventer at hele regjeringen nå følger opp.

De hemmelige tjenestene

Ellingsen er bekymret for at det er lite oppmerksomhet rundt kompetansen i tjenestene.

Rettssikkerhet og kompetanse henger sammen, fastslo han. Og viste til at kommunene har dispensasjon fra kompetansekravet i 80 prosent av alle tvangsvedtak.

– Hadde det skjedd i barnehager, skoler eller i politiet, hadde det blitt ramaskrik over hele landet. Men dette er jo de hemmelige tjenestene, sa Ellingsen.

En gylden anledning

Han mener regjeringen nå har en gylden anledning til å ruste opp både kompetansekravene og vernepleierutdanningen. Stortingsmeldingen om utdanning til velferdstjenestene må sørge for et kompetanseløft, mener Ellingsen.

– Her snakker vi om alt fra kompetanse på nære relasjoner til høyt spesialisert kompetanse. Langs hele den aksen er det behov for å styrke kompetansen, fastslo Ellingsen.

Det var ingen kommunepolitiker eller representant fra KS med i paneldebatten. Fontene kommer tilbake med tilsvar fra KS.

31.03.2011
18:38
16.12.2013 15:47