Over til forretning

Høyre-kommunen Bergen gjennomgår en grundig kommersialisering av de ansattes hoder. Nå er ledere og mellomledere sendt på kurs i det å omgjøre forvaltningen til forretning.
06.09.2005
13:09
15.12.2013 21:11

Studentene skal igjennom tema som forretningsutvikling, strategi og bedriftsøkonomi. Ifølge kommunens nettsider skal kurset dessuten gi studentene forståelse for forholdet mellom det verdibaserte samfunnsoppdrag de skal utføre for kommunens befolkning og bruken av organisasjons- og ledelsesprinsipper som tradisjonelt forbindes med markedsbasert virksomhet.

Kurset ble åpnet av moderniseringsminister Morten Meyer. Første forelesning ble holdt av byråd Henning Warloe, som snakket om konkurranseutsetting, brukervalg og omdanning til kommunale foretak.

06.09.2005
13:09
15.12.2013 21:11