Øker sosialsatsene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at de har justert opp de veiledende satsene for sosialhjelp med 2.5 prosent. For en enslig betyr det oppjustering fra 4 600 til 4 720.
04.01.2008
13:49
16.12.2013 03:29

Departementet skriver at oppjusteringen tilsvarer anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2008.

Her er noen av satsene slik de blir pr. måned fra 1. januar 2008: Ektepar/samboere: kr. 7 840, person i bofellesskap 3 920, barn 0-5 år 1 800, barn 6-10 år 2 390, barn 11-17 år 3 000 kroner. Satsene omfatter utgifter til løpende, daglig livsopphold som mat og drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer, TV-lisens, avis og telefon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter i forbindelse med daglige gjøremål.

Departementet opplyser også at det pågår en evaluering av erfaringene med veiledende satser for stønad til livsopphold, hvor de også blant annet vil vurdere hensiktsmessigheten av en minstenorm for kostnader til livsopphold.

04.01.2008
13:49
16.12.2013 03:29