JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rehabilitering:

Vil ha flere sosionomer i kommunene: – Jeg har sjelden noen å henvise pasientene til

Marianne Hjertstedt, klinisk sosionom ved Sunnaas sykehus mener FO må presse på for flere kommunale stillinger for sosionomer.
Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Illustrasjonsbilde: Marianne Hjertstedt på Sunnaas sykehus erfarer at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

Frøydis Falch Urbye

anne@lomedia.no

Marianne Hjertstedt er sosionom på Sunnaas sykehus og erfarer stadig at det ikke er noen sosionomtjeneste i kommunene å henvise pasientene til når de reiser hjem.

– Da Nav ble innført, ble det for lite fokus på sosionomer i førstelinjetjenesten. Jeg har sjelden noen å henvise pasientene til når de skrives ut, sier hun.

Dette beklager hun på det sterkeste.

Marianne Hjertstedt er sosionom på Sunnaas sykehus.

Marianne Hjertstedt er sosionom på Sunnaas sykehus.

Privat

Hodeskade-pasientene hun følger opp på sykehuset har ofte omfattende hjelpebehov. De kan ha utfordringer med å bruke PC, lese e-post og brev. Det å ringe til offentlige kontorer og få med seg muntlig informasjon kan også være vanskelig. Å logge seg inn i bank kan være vrient, og økonomi blir et tema som ofte skaper bekymring.

– Men det er ingen der ute i kommunene til å overta og hjelpe med disse oppgavene når de kommer hjem. Det er min oppfatning, sier hun.

Etterlyser sosionomer

I en artikkel i Fontene forteller ergoterapeuter og sykepleiere som jobber i rehabilitering i Trondheim at de ofte må gjøre oppgaver de ikke er skodd for, som å hjelpe med økonomi og ytelser.

De etterlyser sosionomer til å gjøre disse oppgavene.

Hjertstedt mener artikkelen med klare ord forteller hvordan også hun opplever situasjonen.

– Er det ikke Nav som skal hjelpe med dette når pasienter kommer hjem?

– Ofte er samarbeidet med Nav utfordrende, sier hun.

Mange pasienter har problemer med å opprettholde kontakt med en saksbehandler og opplever dialogen vanskelig, påpeker hun.

Pasienter forteller at de opplever lite forståelse for sin situasjon, da veileder ofte ikke har kunnskap om pasientens sykdom eller skade. Kravene fra Nav kan derfor oppleves urimelige og vanskelige å gjennomføre, ifølge Hjertstedt.

– Pasientene trenger ofte hjelp i den jungelen som Nav er. Nav kommer ikke og banker på døren din når du er kommet hjem fra Sunnaas eller andre sykehus. Mange med sykdom klarer ikke den kontakten. Da går ting litt skeis og da rakner det fort, sier hun.

Les også: Alf er alvorlig psykisk syk. Han mener flere bør få den oppfølgingen han har

Mer spisse albuer

Hun er skuffet over at FO-Fellesorganisasjonen ikke har hatt mer spisse albuer for å få en sosionomtjeneste i kommunene på plass. Hun påpeker at stadig mer pasient-oppfølging skal foregå i kommunene.

– Dette handler om kommunikasjon med mennesker i sårbare situasjoner. Folk blir ofte handlingslammet når livet raser på grunn av sykdom, sier hun.

Marianne Hjertstedt mener at det også på sykehus i Norge er satset lite på sosionomer som en viktig faggruppe i tverrfaglige team. Dette opplever hun på Sunnaas sykehus.

Marianne Hjertstedt mener at det også på sykehus i Norge er satset lite på sosionomer som en viktig faggruppe i tverrfaglige team. Dette opplever hun på Sunnaas sykehus.

Jon Olav Nesvold/NTB

Hun har vært et langt yrkesliv ved Sunnaas. Nå gjør hun pasientrettet arbeid to dager i uken. Hun forteller at det også på sykehus i Norge er satset lite på sosionomer som en viktig faggruppe i tverrfaglige team.

– Dette medfører at andre faggrupper ofte går inn og gjør oppgaver de ikke kan og som naturlig hører inn under sosialt arbeid. Resultatet er ofte mye dobbeltarbeid og dårlige arbeidsprosesser for både pasient og sosionom, sier hun.

– Hjertens enige

Marianne Solberg, leder i FO har lest saken om fagfolkene i Trondheim som må gjøre oppgaver som sosionomer kunne løst raskere. Hun mener det er åpenbart at det ikke blir like bra, når andre må gjøre ting de ikke har rett kompetanse til. Hun er også kjent med at sosionomen på Sunnaas mener FO burde gjort mer.

– Er det riktig at FO skal ha kritikk for at det ikke er sosionomer i rehabilitering i kommunene?

– Vel, jeg kan være tydelig på rollen vi har; FO bestemmer ikke hvilke tjenester vi skal ha og ansetter ikke sosionomer, så vi kan ikke bare gjøre noe med dette. Men, vi er hjertens enige i at sosionomer trengs i kommunene, sier Solberg.

- Det er jo åpenbart at våre profesjoner har masse å bidra med, sier Marianne Solberg.

- Det er jo åpenbart at våre profesjoner har masse å bidra med, sier Marianne Solberg.

Sissel M. Rasmussen

Lederen i FO sier de har jobbet med dette politisk over lang tid, og spesielt i forbindelse med at Helsepersonellkommisjonen har levert utredning om hvordan oppgavefordelingen i helsevesenet kan se ut.

– Vi må ha flere sosionomer inn på sykehus og det må være sosionomer i kommunene å henvende seg til, som forstår oppdraget. Dette henger sammen, sier hun.

Stiller på stortinget

– Hva har FO gjort for å sette problemstillingen på dagsorden?

– Vi jobber politisk. Vi stiller opp i høringer på Stortinget, vi løfter inn temaet i møter med politikere, ministre og med KS, sier hun.

Da Opptrappingsplanen for psykisk helse kom i høst, var FO-ledelsen eksempelvis i komitéhøring på Stortinget.

– Vi påpekte hvor viktig det er at det er en sosionomtjeneste i alle kommuner som kan ta seg av sammensying og koordinering mellom tjenester, sier Solberg.

Hun understreker at FO stadig framhever at deres faggrupper er del av løsningen for å få velferdssamfunnet til å fungere.

– Enten dette gjelder somatisk eller psykisk helse, eller om man har barn som trenger spesielle tjenester, her har sosialarbeiderne unik kompetanse til å koordinere hjelpen. Dette er ikke noe pårørende skal bruke all sin tid på, sier Solberg.

– Er du optimistisk med tanke på å få dette rigget bedre? 

– Ja, det må man være hvis man skal påvirke langsiktige politiske linjer. Dette fikses ikke over natta. Men det er jo åpenbart at våre profesjoner har masse å bidra med og vil kunne avhjelpe den personellmangelen som vil komme i helsesektoren.

Vi er hjertens enige i at sosionomer trengs i kommunene

Marianne Solberg, leder i FO