FYLKESLEDER: Ingunn Strand Johansen er  FOS fylkesleder i Akershus.

FYLKESLEDER: Ingunn Strand Johansen er FOS fylkesleder i Akershus.

Anne Myklebust Odland

Fylkesleder for FO i Akershus, Ingunn Strand Johansen (59)

Vil gjøre det vanskelig for regjeringen

– Jeg gruer meg til den nye regjeringen, som legger ut hvit duk for velferdsprofitørene. Men jeg skal jobbe for å gjøre det mest mulig vanskelig for dem, sier Ingunn Strand Johansen.
31.01.2018
08:36
31.01.2018 08:34

anne@lomedia.no

Strand Johansen har permisjon fra stillingen som rådgiver i barne og familie-enheten i Asker kommune, for å være fylkesleder i Fellesorganisasjonen (FO). I mars tar hun gjenvalg. I en serie på nett, lar Fontene deg bli bedre kjent med fylkeslederne i organisasjonen:

Fem minutter med en minister, hva sier du?

– Da vil jeg ha et alvorsord med helseminister Bent Høie. Det irriterer meg fryktelig at de nye kompetansekravene i den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven ikke er blitt utvidet til å gjelde vernepleiere og sosionomer. Vi klarte ikke vinne den kampen om lovfestede stillinger i kommunene, som fra 2020 blir utvidet til å gjelde også ergoterapeuter og psykologer.

Har dere i FO jobbet for denne saken?

– Ja, her må jeg berømme ledelsen i FO, som har lobbet iherdig. Vi fikk ikke politikerne til å lytte, men vi er ikke ferdig snakka! Hadde jeg fått fem minutter med helseministeren, ville jeg tatt opp dette med ham – at alle kommuner må ha knyttet til seg våre faggrupper i primærhelsetjenesten. Det er i dag ikke nok faglærte som for eksempel jobber med psykisk utviklingshemmede! Slik det er nå, kan rådmenn måtte si at de må prioritere å ansette sykepleiere og ergoterapeuter fordi det står i loven.

Hvilke oppgaver gleder og gruer du deg til å gå løs på dette arbeidsåret?

– Det er store utfordringer knyttet til kommunereformen, som handler om å få informasjon ut til medlemmene om endringene som skjer, men dette er gøy å jobbe med. Jeg gruer meg til den nye regjeringen, som legger ut hvit duk for velferdsprofitørene. Jeg skal jobbe for at det blir vanskeligere for regjeringen å benytte kommersielle profitører. Jeg skal fortsette å diskutere med politikerne og hele tiden påpeke hvor de tråkker feil i henhold til det som er FOs politikk.

Hvorfor vil du være fylkesleder for FO?

– Jeg var tillitsvalgt i tolv år og nestleder i fylkeslaget før jeg ble fylkesleder for seks år siden. Jeg er veldig opptatt av fagforeningsarbeid og vil kjempe for rettigheter til ansatte og politikken vi som organisasjon har vedtatt. Jeg har også vært lokal LO-leder og ser hvor slagkraftig det er med samarbeid med andre fagforeninger.

Du har permisjon fra rådgiverstilling i Asker kommune, savner du å være vernepleier?

– Nei! Etter så mange år med fagforeningsarbeid gjør jeg en bedre jobb som fylkesleder i FO, enn som rådgiver i kommunen. Jeg har vært for mange år ute av yrket. Når jeg skal tilbake til jobb i kommunen engang, vil jeg søke meg til servicetorget.

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i fylket ditt?

– At godt sosialarbeid forsvinner fra Nav. Mitt inntrykk er at det etter Nav-reformen ikke søkes etter sosionomer lenger, men etter etatsopplærte folk innen helse-og sosialfag. Det betyr at mye godt sosialfaglig arbeid forsvinner ut av Nav. De ansatte rammes av tellekant-systemet og får ikke nok tid og mulighet til å følge opp brukerne sine ute i livet. De får tildelt til dels mange brukere, uten syn for at det kan være en komplisert brukergruppe de har ansvar for. Her er det vår oppgave å opplyse om hva sosionomer kan tilføre Nav.

Hva med kommunereformen, hvordan påvirker den medlemmene?

– Det blir viktig at vi sikrer oss at tjenestene i de nye kommunene blir gode . Jeg er også opptatt av bemanningsnormer og at våre faggrupper ikke erstattes med ufaglærte.

Når så du sist godt helse- eller sosialarbeid som inspirerte deg?

– Da vil jeg trekke frem vernepleierne som reiser rundt i boliger for funksjonshemmede og viser frem ny velferdsteknologi, altså datastyrt teknologi som kan gjøre hverdagen enklere.

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– Jeg vil lese om godt tillitsvalgarbeid i FO, om tillitsvalgtes entusiasme og hva de får til for medlemmene.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– Jeg er stolt av å ha gjort FO i Akershus synlig i medier og lokalpresse. Fylkeslaget er tydelig på hva vi mener i saker, og vi flagger FO-politikk på vårt nivå.

Er det noe du er veldig god til som mange ikke vet om?

– Jeg er utdannet selger før jeg ble vernepleier, så jeg er god på salg! Ja, og så er jeg god til å lage mat. Jeg finner først vin, og lager mat som passer til. Mest liker jeg gresk og fransk mat.

Hva har tillitsvervet gjort med ditt syn på arbeidsforholdene til helse- og sosialarbeidere?

– Jeg har sett at mange jobber mye og strekker seg lengre enn de må, uten å få betalt. Noen strekker seg til krampa tar dem innen fleksireglementet., men får ikke overtidsbetaling.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– Det er et gammelt begrep som er borte, det er definitivt ingen pamper i FO. Vi jobber alle på en annen måte enn å røke sigar og drikke whisky.

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Jo, da ville jeg ringt rundt til alle fylkeslederne og tatt en prat med dem om hva som rører seg i deres region. Noe annet hadde jeg vel heller ikke rukket.

Ingunn Strand Johansen

Har vært fylkesleder i Akershus siden 2012

Utdannet vernepleier og har diplomeksamen i markedskommunikasjon

Har permisjon fra stillingen som rådgiver i barne og familie-enheten i Asker kommune

31.01.2018
08:36
31.01.2018 08:34

Ingunn Strand Johansen

Har vært fylkesleder i Akershus siden 2012

Utdannet vernepleier og har diplomeksamen i markedskommunikasjon

Har permisjon fra stillingen som rådgiver i barne og familie-enheten i Asker kommune