Rådmannen vil dele barnevernet i Drammen i to. Dette vekker reaksjoner hos de ansatte.

Rådmannen vil dele barnevernet i Drammen i to. Dette vekker reaksjoner hos de ansatte.

Eirik Dahl Viggen

Omorganisering i Drammen barnevern:

Vil dele barnevernet i to: – Det er en frykt for et oppstykket barnevern, sier hovedtillitsvalgt

Flertallet av FOs medlemmer er imot at barnevernet i Drammen skal deles i to. Etter press fra de tillitsvalgte skal politikerne vurdere forslaget fra rådmannen på nytt.
15.10.2020
15:56
16.10.2020 08:38

hanna.skotheim@lomedia.no

I Drammen kommune risikerer barneverntjenesten å bli delt i to. Rådmannen foreslår nemlig at byområdet Strømsø får en egen barneverntjeneste fra og med 1. januar 2021. Dette er et område med utfordrende levekår som kommunestyret jobber med å forbedre.

Rådmannen vil ha et eget barnevern på Strømsø fordi det vil gi kommunens innbyggere et godt tilbud uavhengig av hvor de bor. Saken ble først omtalt av Drammens Tidende

Målet med delingen er at det tverrfaglige miljøet skal styrkes i ett knutepunkt, altså Strømsø Knutepunkt. Dette er et av flere samlingspunkter i kommunen der innbyggerne kan motta kommunale tjenester. Knutepunktene er opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen i januar.

Press fra de tillitsvalgte

Hvis Strømsø får en egen barneverntjeneste, vil flere av tjenestene samles, som blant annet PP-tjenesten, kulturtjenester, helsestasjon og familieteam. De vil også kunne fatte vedtak, noe de ikke kan gjøre med mindre kontoret skilles ut som et eget barnevern.

I utgangspunktet skulle politikerne ta en avgjørelse på dette onsdag. Dette er nå blitt utsatt etter press fra de tillitsvalgte. Nå skal de tillitsvalgte få komme med sine synspunkter og overlevere disse til politikerne i kommunen i løpet av november.

– Vi er veldig fornøyd med at politikerne så vår rolle og hørte på oss, sier Ann Karen Skjellum, hovedtillitsvalgt for FO i Drammen kommune.

Flertallet vil ikke ha et splittet barnevern

Skjellum forteller at kommunesammenslåingen i januar 2020 har skapt mye kaos og uro. Forslaget om å splitte barnevernet i to, vil komme på toppen av dette.

– Det bør komme på plass en avgjørelse. Det er alltid en uro knyttet til det som er usikkert, sier Skjellum.

Hovedtillitsvalgt i FO i Drammen kommune, Ann Karin Skjellum.

Hovedtillitsvalgt i FO i Drammen kommune, Ann Karin Skjellum.

Privat

Hun opplyser om at flertallet av FOs medlemmer ikke vil at barnevernet skal splittes i to.

– Det finnes stemmer for det motsatte også, men flertallet ønsker altså å beholde barnevernet i en avdeling.

FO: Dumt å endre på noe bra

Skepsisen kommer blant annet av frykten for et svekket fagmiljø.

– Kommunesammenslåingen skulle gi kommunen stordriftsfordeler. I det lå et samlet fagmiljø, mer ressurser og større muligheter til å løse ting internt i stedet for å måtte bruke innleide fagfolk, sier Skjellum som nå opplever at det motsatte kan skje.

– Jeg opplevde at vi hadde et barnevern som fungerte bra så jeg synes det er dumt at man skal gjøre noe med det.

Skjellum synes det kan virke som om kommunen omorganiserer uten å undersøke om det faktisk blir bedre av det.

– Det er en frykt for at man får et oppstykket barnevern. Ansatte har akseptert en sammenslåing, nye knutepunkter og ledere i 2020. Nå ønsker de seg litt ro for å komme seg videre.

FOs hovedtillitsvalgt opplever ikke nødvendigvis at det er stor motstand mot en tverrfaglig ledelse, som vil være resultatet hvis barnevernet deles i to.

– Det handler mer om tempoet og at det er mange ting som veltes på samtidig. Nå sier de ansatte at de ønsker et barnevern, men det er ikke dermed sagt at de alltid vil ha det slik.

Vil lytte

– Hvis de ansatte ikke mener dette er en god organisering, vil vi gjerne lytte til hvorfor, sier hovedutvalgsleder for oppvekst og utdaning, Cathrin Janøy (MDG), og legger til:

– Jeg er ikke en fagperson så jeg vil gjerne lytte til innspillene deres.

Cathrin Janøy (MDG), hovedutvalgsleder for oppvekst og utdaning.

Cathrin Janøy (MDG), hovedutvalgsleder for oppvekst og utdaning.

Privat

– FOs hovedstillitsvalgt viser til at sammenslåingen med Nedre Eiker og Svelvik har vært vanskelig og at nok en omorganisering vil gjøre det enda vanskeligere. Hvilken kommentar har du til det?

– Jeg har stor forståelse for at omorganiseringen har vært til stor belastning for våre ansatte. Derfor er det viktig å lytte til dem når de har bedt oss politikere om å stoppe opp og ta en pust i bakken. Det er naturlig at det tar tid før alt faller på plass i en omorganisering. Vi er opptatt av å få innsikt i hva fagmiljøene selv mener om omorganiseringen.

15.10.2020
15:56
16.10.2020 08:38