Stadig flere sier seg enig i at vernepleier er verdens beste jobb.

Stadig flere sier seg enig i at vernepleier er verdens beste jobb.

Ole Martin Wold

Vernepleierutdanningen øker fortsatt

3.710 søkere til høyere utdanning har vernepleie som førstevalg, en økning på 13,7 prosent fra i fjor. Interessen for barnevern synker svakt.
20.04.2017
15:06
26.04.2017 16:46

solfrid.rod@lomedia.no

Vernepleierutdanningen har økt i popularitet flere år på rad. I år er det 3,6 studenter per planlagte studieplass, viser tall fra Samordna opptak.

Samtidig viser en undersøkelse blant vernepleierne i FO at 92 prosent av dem er fornøyde med utdanningsvalget sitt. Sju av ti ser for seg å bli i yrket resten av livet.

83 prosent opplever stor grad av samsvar mellom utdanning og oppgaver og behov i praksisfeltet.

Flere vil bli sosionom

Sosionomutdanningen øker også i popularitet. Det er registrert 4.167 førstevalgssøkere til 893 studieplasser i sosialt arbeid/sosionom. Det gir 4,6 søkere per studieplass.

Øningen i antall søkere er på 5,9 prosent sammenlignet med 2016.

Antall studenter som har barnevern/barnevernspedagog på topp har sunket fra 2.500 i fjor til 2.470 i år, det vil si ned 1,2 prosent.

• Les også: Venstre vil ha bedre utdanning til barnevern

Lektor danker ut lærer

Totalt har 2,7 prosent flere søkt høyere utdanning i år enn i fjor. 135.587 personer har søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3.566 flere søkere enn i 2016.

Flere av helsefagene vokser. Det gjør også informasjonsteknologi, landbruksfag og idrettsfag er blant områdene som øker mest.

Innenfor lærerutdanningene er det markant økning til den nye femårige lektorutdanningen, mens grunnskolelærerutdanningene har færre søkere enn før.

Juss mest populært

Det aller mest populære studiet, målt etter antall førstevalgsstudenter, er juss på Universitetet i Oslo, tett fulgt av siviløkonomutdanning på Handelshøgskolen, rettsvitenskap i Bergen og sykepleierutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Den første FO-utdanningen på denne rangeringen er sosialt arbeid på Høgskolen i Oslo og Akershus, på 24. plass.

Bodø får femårig utdanning for barnevernspedagoger i 2018

20.04.2017
15:06
26.04.2017 16:46