ØNSKER GULLSTANDARD: Også i barnevernet må det være krav om de ansattes kompetanse, mener Venstres nestleder Terje Breivik.

ØNSKER GULLSTANDARD: Også i barnevernet må det være krav om de ansattes kompetanse, mener Venstres nestleder Terje Breivik.

Scanpix

Venstre vil ha bedre utdanning til barnevern

Nestleder Terje Breivik har fremmet et forslag om femårig utdanning til barnevern for Stortinget.
20.04.2017
13:43
26.04.2017 16:46

mia.paulsen@lomedia.no

Terje Breivik som også er barne- og familiepolitisk talsperson i Venstre, ønsker også gode overgangsordninger fra utdanning og inn i barnevernet. Han ønsker i første omgang å få i gang et forsøksprosjekt med tanke på å utvikle en femårig barnevernsutdanning.

– Det bør være kompetansekrav i barnevernet, og en slik utdanning kan understøtte det, sier Breivik.

Bør ha det som lærerne

I dag er det ikke krav om kompetanse til de som skal ansettes i barnevernet. I prinsippet kan hvem som helst jobbe i det kommunale barnevernet. Breivik viser til læreryrket, hvor det stilles konkrete utdanningskrav og krav om etterutdanning.

– Kompetansekrav har vært et ønske fra flere, blant annet FO. Jeg forstår ikke hvorfor man ikke ønsker å satse på barnevernet ved å stille krav om kompetanse hos dem som jobber der, de har jo en av de meste utfordrende stillingene i landet sier Breivik.

Venstre fikk opp prisen

Han påpeker at Venstre for to år siden fikk endret kostnadsvurderingen av barnevernspedagogstudiet og fikk flyttet det opp fra kategori F til E. Det betyr at man kan bruke mer ressurser på å bygge opp praktisk kompetanse.

– Vi fikk ikke med sosionomutdanningen over i kategori E, men vi ønsker det samme for den, sier Breivik.

Han mener at et femårig utdanningsløp vil være en anerkjennelse av at de som jobber i barnevernet må være høyt kvalifiserte.

Konsekvenser for lønna

– Og de må få lønn etter kvalifikasjoner, som i skolen. I barnevernet får du ikke mer lønn selv om du har en mastergrad, slik lærerne får. Vi trenger tydelige insentiver til at folk blir værende i barnevernet. En turnover på en av tre hvert år er skremmende. Hva sier det om tjenestene?

Tvilende til bemanningsnormer

FO har også ønsket seg bemanningsnormer i det kommunale barnevernet. Venstre stiller seg mer tvilende til det.

– Barnevern er så mangfoldig. Du kan ha 14 tunge saker, og det er for mye til å gjøre en god jobb. I andre tilfeller er sakene mindre krevende, og flere enn 14 saker er kanskje forsvarlig. Normer er derfor ikke uproblematisk. Kvalifikasjonskrav til de som jobber i barnevernet og kvalitetskrav til tjenestenes innhold er viktigere enn bemanningskrav, sier Breivik.

Venstres landsmøte i helga vedtok en omfattende uttalelse om barn og oppvekstvilkår som også omfattet 27 punkter om barnevernet. Ett av punktene handler om bemanning og riktig kompetanse i barneverntjenestene.

20.04.2017
13:43
26.04.2017 16:46

Mest lest