VALGT: Vernepleier, FO-tillitsvalgt og LHBTQ-forkjemper Laila Nøsen

VALGT: Vernepleier, FO-tillitsvalgt og LHBTQ-forkjemper Laila Nøsen

privat

Valget 2015 ga FO-tillitsvalgte 12 plasser

Tillitsvalgte fra FO fylte årets valglister. Les resultatet.
15.09.2015
14:57
06.11.2015 11:12

edv@lomedia.no

Valget 2015 er over.

Se Fontenes valgkart

Disse ble valgt inn i styre og stell:

Fræna: Laila Andersen Nøsen (SV)

Nøsen er vernepleier og til nå konserntillitsvalgt for FO i Helse Møre og Romsdal. Hun hadde ingen erfaring fra politiske partier, men sa ja til å stille på SV-lista i mars, da partiets stortingsrepresentant Snorre Valen kom for å redde lokallaget fra nedleggelse.

– Jeg har hatt en bratt læringskurve, men et solid lag rundt meg. Uten erfaringen som hovedtillitsvalgt og foretakstillitsvalgt hadde jeg aldri turt dette.

Hun fikk plass i Plan- og økonomiutvalget og har allerede fått gjennom en avtale om nye lokaler for Frivillighetssentralen.

– Dette er bare en fortsettelse av det politiske påvirkningsarbeidet vi har gjort i FO. Jeg er 100 prosent sikker på at mitt politiske engasjement har jeg fått gjennom FO, selv om jeg er gift med en Sp-politiker. Vi hadde en aktiv valgkamp og er fornøyd med å ha fått inn én, i Fræna er det bra. Det er åtte år siden SV sist var representert i kommunestyret. Jeg har sagt fra meg tillitsvervet i FO, det blir to roller som er vanskelig å kombinere.

Måsøy: Mette Olsen (Sp)

BRAKVALG: Mette Olsen, hovedtillitsvalgt for FO i Måsøy, ble valgt inn for Senterpartiet, som fikk hele 45,5 posent av stemmene.

BRAKVALG: Mette Olsen, hovedtillitsvalgt for FO i Måsøy, ble valgt inn for Senterpartiet, som fikk hele 45,5 posent av stemmene.

privat

Hovedtillitsvalgt Mette Olsen stilte på 7. plass for Senterpartiet. De er Måsøy-valgets suverene vinner med 45,5 prosent av stemmene. Det holdt til sju mandater.

– Vi har gjort et historisk brakvalg, opp fra fire til sju mandater, forteller Olsen.

FO-klubben i Måsøy har tre medlemmer inkludert Olsen. Det andre medlemmet stilte på Høyre-lista og kom inn som partiets vara til kommunestyret.

– Forhandlingene vil vise hvem vi skal samarbeide med. Det har vært godt samarbeid. Jeg var på jobb i psykisk helse- og rustjenesten i natt, og brukerne har fått med seg at jeg har kommet inn. Nå som jeg er innafor vil jeg fortsette jobben med å bygge ut tilbudet til brukere innen rus og psykisk helse. Jeg tror vi har vunnet på å ha en god ordfører, Gudleif Kristiansen, som er veldig nær folk. Om det blir samarbeid med Ap eller Høyre er vil forhandlingene avgjøre. Sp samles fredag for å feire, spise og kose oss oppe på Arctic View med utsikt over Barentshavet.

Trondheim: Baba Danyagiri (Ap)

Baba Danyagiri (Ap)

Baba Danyagiri (Ap)

privat

Danyagiri er sosionom og plasstillitsvalgt i statens barne- ungdoms- og familievern (Bufetat) i Trondheim. Han kom inn i bystyret på lista til Rita Ottervik.

– Som fagforeningsmann er jeg opptatt av bemanningsnorm i barnevernet. Alle komunene er pressa, og det er ingen garanti på at det blir fulgt opp. Selv om vi ble størst, er det ikke bare å ta det for gitt at vi får det til. Det går an å få til begge deler, både satse på eldre og barnevern. Det ene trenger ikke gå ut over det andre. Trondheim har søkt om å overta mye av andrelinja i barnevernet fra Bufetat.

– Er det noe bra da, å legge ned sin egen arbeidsplass?

– Skjer det, må jeg og mine kolleger bare følge med inn i kommunen.

Årdal: Siv Aspeseter (Ap)

BRETTER OPP ERMENE: Ap har stupt i Årdal, fra 74 prosent til 44 prosent, fra 16 til ti mandater. For første gang på mange tiår blir Siv Aspeseter og hennes partikolleger nødt til å søke saksflertall hos andre enn seg selv.

BRETTER OPP ERMENE: Ap har stupt i Årdal, fra 74 prosent til 44 prosent, fra 16 til ti mandater. For første gang på mange tiår blir Siv Aspeseter og hennes partikolleger nødt til å søke saksflertall hos andre enn seg selv.

privat

Aspeseter er varahovedtillitsvalgt for FO Årdal og plasstillitsvalgt i spesialtjenester. I forrige kommunevalg fikk Ap 74 prosent av årdølenes stemmer. Nå ble det 44,8 prosent. Aspeseter er skuffet.

– Siden sist har vi havna i ROBEK-lista og var forberedt på nedgang. Nå gikk vi voldsomt ned. Det blir en utfordring, men vi skal brette opp ermene. Nå som vi er i omstilling og hele kommunen er i en økonomisk vanskelig situasjon, er jeg opptatt av å holde på god arbeidsgiverpolitikk. Som vernepleier i kommunestyret vil jeg snakke fram vernepleierne og verne de som trenger tjenestene mest, utviklingshemmede og brukere i rus og psykiatritjenesten.

Ringsaker: Kai Smeby (SV)

REISER ALENE: Kai Smeby, hovedtillitsvalgt i Ringsaker.

REISER ALENE: Kai Smeby, hovedtillitsvalgt i Ringsaker.

Solfrid Rød

Smeby er hovedtillitsvalgt for FO og styremedlem i FO Hedmark. Han er valgt inn som eneste SV-er i Ringsaker.

– Sjøl om en er alene, så får en bare prøve å stå på. Når det gjelder heldagsskolen med leksefri, så er det vel bare Venstre som støtter oss. Vi har ikke tradisjon for å samarbeide tett med dem, så vi får se hvordan det går.

Narvik: Mona Nilsen (Ap)

GIKK TILBAKE: Mona Nilsen, fylkesleder i FO Nordland, er inne i Narvik kommunestyre, men må få med seg Rødt for å sikre flertall.

GIKK TILBAKE: Mona Nilsen, fylkesleder i FO Nordland, er inne i Narvik kommunestyre, men må få med seg Rødt for å sikre flertall.

Anette Karlsen

Fylkeslederen i FO Nordland, var Aps 2.-kandidat.

– Det var egentlig godt å bli ferdig, selv om det ikke var et supervalg for oss, sier Nilsen.

– Jeg er fornøyd med at venstresida har gått fram. Det er mulig vi ikke helt har truffet alle Ap-velgerne. Uansett er vi glade for at venstresiden har markert seg og Frp har gått så tydelig tilbake. Valgdeltakelsen var helt nede i 55 prosent, det er jeg svært skuffa over. Jeg har fortsatt trua på at vi klarer å få til et skifte, men det er avhengig av at vi klarer å få med oss Rødt. Vi tapte nok noen velgere til SV. De har vært veldig tydelige om flyktninger og privatisering. Jeg tror og håper at vi i løpet av dagen får det avklart, og at vi lander ordføreren og SV varaordføreren, sier Nilsen.

Sogn og Fjordane: Harald Bjarte Reite (Ap)

KAMP: Harald Bjarte Reite (Ap), tar med seg kampen for spesialpedagogisk opplæring for utviklingshemmede inn i Fylkestinget

KAMP: Harald Bjarte Reite (Ap), tar med seg kampen for spesialpedagogisk opplæring for utviklingshemmede inn i Fylkestinget

privat

Reite, som er medlem av kontrollkomiteen i FO Sogn og Fjordane, stilte på 5. plass til fylkestinget og er inne.

– Jeg er debutant i Fylkestinget vil bruke plassen min til å kjempe for gode kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Vi har Norges beste videregående skoler, de må prioriteres før veiutbygging. Jeg jobber i Bo- og miljøtjenesten for utviklingshemmende og vil ta med meg fokuset på spesialpedagogisk opplæring. Folk må få opplæring på sitt nivå selv om ikke alle kommer ut i produktivt arbeid. Det er viktig for å lære sosiale ferdigheter og klare seg bedre i samfunnet, sier Reite.

Sortland: Kamilla Therese Ravn Fossem (Rødt)

STOLT: Kamilla Therese Ravn Fossem (Rødt), hovedtillitsvalgt for FO i Sortland, er inne.

STOLT: Kamilla Therese Ravn Fossem (Rødt), hovedtillitsvalgt for FO i Sortland, er inne.

privat

Fossem er hovedtillitsvalgt for FO i Sortland. Rødt fikk hele 9,5 prosent av stemmene.

«Som Rødt-politiker vil jeg først og fremst takke alle som har stemt på oss», melder Fossem.

«Vi har gjort et godt valg. Vi fikk tre representanter i kommunestyret. Er veldig fornøyd med det. Jeg synes retningen av resultat på landsbasis, med at også Ap gjør det godt, er positivt. Med flere rød-grønne kommuner og fylkeskommuner kan vi blant annet få prioritert velferdstjenester og jobbet med arbeidsvilkår for ansatte. Dette er noe av det jeg som politiker, og også hovedtillitsvalgt, vil kjempe for. Et godt valg, og jeg ser fram til å kunne være med i kampen mot forskjells-Norge og å stå opp for trygghet.»

Fauske: Gro Anita Olsen (Fellesliste)

 BRAKVALG: Gro Anita Olsen, hovedtillitsvalgt i Fauske, gjorde nesten rent bord med Felleslista.

BRAKVALG: Gro Anita Olsen, hovedtillitsvalgt i Fauske, gjorde nesten rent bord med Felleslista.

privat

Olsen stilte på 7. plass for for Felleslista, som består av utbrytere fra Ap, etter at moderpartiet over lengre tid har samarbeidet med høyresiden. Lista fikk hele 41,6 prosent av stemmene.

«Her er stemningen på topp», melder Olsen

«Felleslista fikk 11 mandater i kommunestyret etter foreløpige tall. Så får fintelling vise det endelige resultat. Jeg stod på 7. plass så jeg er nok inne i kommunestyret.»

Sør-Odal: Bente Hagen (Ap)

TØFF BUDSJETTHØST: Bente Hagen, hovedtillitsvalgt for FO i Sør-Odal, må gjøre noen tøffe prioriteringer i kommunestyret.

TØFF BUDSJETTHØST: Bente Hagen, hovedtillitsvalgt for FO i Sør-Odal, må gjøre noen tøffe prioriteringer i kommunestyret.

privat

Hagen er hovedtillitsvalgt for FO i Sør-Odal.

– Jeg var ikke veldig overraska, sier Hagen.

– Jeg tror skiftet kommer fordi det er stor splid i kommunen om nedleggelser av grendeskoler. Vi har ikke sagt hverken for eller imot, derfor gjorde nok bygdelista det såpass bra. Ap får ordføreren og vil trolig samarbeide med Bygdelista, SV og De Grønne. Men jeg ser ikke fram til å forhandle om de tøffe prioriteringene mellom skole på den ene siden og helse/omsorg på den andre.

Tønsberg: Olav Sannes Vika (SV)

VALGT: Olav Sannes Vika skal sitte i Tønsberg kommunstyre.

VALGT: Olav Sannes Vika skal sitte i Tønsberg kommunstyre.

Vidar Haagensen

Vika, som er plasstillitsvalgt for FO ved Regionalt kompetansesenter for Barne- og ungdomspsykiatrien (RBUP), bekreftet tirsdag kveld at han er inne i kommunestyret i Tønsberg.

Oslo/Grünerløkka: Arild Sverstad Haug

VARA: Arild Sverstad Haug

VARA: Arild Sverstad Haug

Eirik Dahl Viggen

Haug, som er faglig sekretær i FO Oslo og plasstillitsvalgt i Blå Kors og Frelsesarmeen, ble valgt inn som første vara til Bydelsutvalget i Grünerløkka bydel.

15.09.2015
14:57
06.11.2015 11:12

Mest lest