Tillitsvalgt for FO-erne ved Nord universitet Oddbjørn Johansen er lettet over at vernepleierne fortsatt skal utdannes i Namsos.

Tillitsvalgt for FO-erne ved Nord universitet Oddbjørn Johansen er lettet over at vernepleierne fortsatt skal utdannes i Namsos.

Pål Morten Skaret/Namdalsavisa

Utdanninga i vernepleie reddet i Namsos

De 9,5 årsverkene på studiet i vernepleie blir værende i Namsos. Det er en seier med bismak, mener FO-tillitsvalgt Oddbjørn Johansen.
27.06.2019
13:35
27.06.2019 13:36

edv@lomedia.no

Nord universitet vedtok onsdag å beholde utdanningene til vernepleie og sykepleie i Namsos.

– Vi er glade styret tok til vettet og for at vi får beholde fagmiljøet her sier FO-tillitsvalgt Oddbjørn Johansen.

Nå kan de planlegge neste studieår i ro og fred.

– Men det er ingen grunn til å feire når opptil 130 ansatte ved universitetet må flytte på seg som følge av omstruktureringa, sier Johansen, som arbeider som dosent ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap i Namsos.

Ledelsen ved Nord Universitet innstilte i vår på å flytte utdanningene i Namsos til Levanger 12 mil unna. Det ville i så fall utradert fagmiljøene, ifølge Johansen. Det ville vært uaktuelt å pendle 24 mil daglig.

Sentraliserer

Omstillingen rammer likevel Nesna, som mister en 100 år gammel lærerutdanning. Også campus Sandnessjøen legges ned. De har til nå utdannet sykepleiere og pedagoger.

Utdanningsminister Iselin Nybø (V) som tidligere har kritisert planene, sier til Trønder-Avisa at hun ikke kommer til å overprøve vedtaket.

Nord universitet oppstod i 2016 da Høgskolen i Nesna, Høgskolen Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland fusjonerte. Nord universitet bestod fram til onsdag av ni studiesteder, nå blir det sju.

– Nord universitet har glemt samfunnsoppdraget

Oddbjørn Johansen mener universitetet ser seg blind på fordelene med å samle større fagmiljøer og spare driftutgifter.

– Ledelsen ser ut til å ha glemt samfunnsoppdraget. Vi skal utdanne fagfolk til distriktene, både innen offentlig sektor og lokalt næringsliv. Folk har en lei tendens til å bosette seg i nærheten av der de har studert. Dette ser styret ut til å ha glemt.

Rektor Hanne Solheim Hansen kommenterer i en e-post til Fontene: «Det som ble besluttet i styremøtet i går er at vi skal være til stede i alle regionene og at vi skal sikre flere kandidater innen sykepleie og lærerutdanning i alle de fem regionene.»

Sikrer bosetting

Ifølge Oddbjørn Johansen har de mindre studiestedene i Nord-Trøndelag og oppover Helgeland bidratt sterkt til at så mange godt utdanna folk er bosatt i regionen. Det er utdanninger folk tar mens de er i en etableringsfase, og mens de jobber i tjenesten de utdanner seg til. Det kan ifølge Johansen skade rekrutteringen til helse- og omsorgstjenestene hvis det lokale utdanningstilbudet forsvinner.

Uenige om fakta

Ledelsen begrunnet flytteplanene fra Namsos med høyt frafall av studenter og lav kvalitet på søkerne. Men Oddbjørn Johansen og kollegene hans har hele tiden ment at faktagrunnlaget ikke stemte: De har uteksaminert kandidater i overkant av produksjonsmålet, og søkerne til vernepleie har ligget på linje med øvrige utdanninger til sosialt arbeid, barnevern og vernepleie i Nord universitet.

27.06.2019
13:35
27.06.2019 13:36