Skien kirke.

Skien kirke.

Ylva Seiff Berge

Unngikk tidenes første kirkestreik. Her er resultatet etter at meklinga kom i mål på overtid

Nesten halvannen time på overtid kom partene i kirkemeklingen til enighet i forhandlingene om ny hovedtariffavtale hos Riksmekleren natt til onsdag.
19.09.2018
07:23
19.09.2018 13:08

Tirsdag kveld forhandlet representanter for Fellesorganisasjonen og flere fagforeninger med arbeidsgiverorganisasjonen KA hos Riksmekleren.

Striden sto om lønna til prester, diakoner, kateketer, organister, barnehageansatte, menighetspedagoger, kontoransatte, gravere og kirketjenere.

FAGARTIKKEL: Rus, traumer og behandling – kan dette løses?

FO har 16 medlemmer i KA-området. De fleste arbeider administrativt i fellesrådene, men her er også menighetspedagoger, kirkelige feltarbeidere og kirkeverger.

Strategisk seier

Fristen ved midnatt ble brutt, men partene kom i havn i 01:30-tiden natt til onsdag.

Tariffoppgjøret har en lønnsramme på 2,8 prosent, tilsvarende frontfaget, offentlig sektor og andre sammenlignbare sektorer. Alle lønnstillegg blir gitt som sentrale tillegg. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

Barn under 15 år kan straffes med fotlenke, om dette forslaget fra Kriminalomsorgens Yrkesforbund får gjennomslag

– Jeg har kranglet med nynazister før og det har ikke hjulpet. Jeg ville prøve noe annet med denne filmen

FO er spesielt fornøyd med å ha fått inn en ny lønnsgruppe kalt 4B.

– Dette vil på sikt kunne gi våre medlemmer utelling for 4 årig utdanning med ytterligere nødvendig spesialutdanning, sier Marit Selfors Isaksen i FOs ledelse i en pressemelding.

Arbeidsgiversiden KA skal ha stått fast på å holde lønnsgruppe 4B tom. Det vil si å ikke fylle den med lønn i denne omgang. Men den blir et forhandlingsverktøy i kommende oppgjør.

Barneombudet: – Dette er enkelt: Gi ungdom rett til ettervern

Komplekst

Om lag 7.500 personer har Den norske kirke som arbeidsplass. Parat, Fagforbundet, Presteforeningen, Delta, Musikernes fellesorganisasjon, Diakonforbundet, Kirkelig undervisningsforbund, Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet, Sykepleierforbundet og Forskerforbundet deltok i meklingen.

– Det er grunn til å glede seg over at alle ansatte i kirken for første gang er omfattet av samme avtale, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i arbeidsgiverorganisasjonen KA i en pressemelding.

KA mener de nå er et skritt nærmere målet om et harmonisert avtaleverk for Den norske kirke.

– Morsomt med diplom, men hva skal det brukes til?

19.09.2018
07:23
19.09.2018 13:08