Mona Berger FO hovedtillitsvalgt (en av de to)  i Trondheim kommune på kontoret i Folkets hus i Olav Trygvassons gate

Mona Berger FO hovedtillitsvalgt (en av de to) i Trondheim kommune på kontoret i Folkets hus i Olav Trygvassons gate

Eirik Dahl Viggen

Trondheim snudde, boliger for rusavhengige flyttes ikke

Tre småhus for rusavhengige i Trondheim blir likevel ikke flyttet. – En liten politisk seier, men kjempeviktig for dem det gjelder, sier Mona Berger, FO-tillitsvalgt og SV-politiker.
26.04.2016
16:02
26.04.2016 16:03

mia.paulsen@lomedia.no

– Småhusprosjektet er svært vellykket, og beboerne fungerer bedre enn noen gang før, sier Berger fornøyd. Hun er vara for SV i bystyret i tillegg til å være hovedtillitsvalgt for FO i Trondheim.

Formannskapet i Trondheim har fattet et enstemmig vedtak om å bygge seks nye småhus og å la de tre på Jakobsli bli stående.

Det er faktisk mulig å få snudd vedtak når saken er dårlig fundert, erfarer Berger.

Krf lyttet til utbygger

Det var Krf.-politiker Geirmund Lykke som i fjor ba bystyret om å flytte tre småhus fra Jakobsli på grunn av klager fra en utbygger.

Fontene skrev om saken i nr. 4/2015.

Men det er svært vanskelig å finne egnede tomter til småhusene. De må være i nærheten av kollektivtilbud og ha tilgang på butikker, men samtidig ha litt rom rundt, påpeker Mona Berger.

– Her har vi fått til noe, ved hjelp av god oppfølging og dyktige hjelpere slipper folk å bli bostedsløse, sier hun.

ET STED Å BO: Småhusene er enkle og ligger for seg selv.

Politiet uenig med Lykke

Forslaget fra Lykke kom på bakgrunn om påstander om kriminalitet og problemer knyttet til beboerne i de tre småhusene. Men politiet benektet at de tre i småhusene hadde noe med sakene å gjøre.

– Vi var flere som undret oss over at vedtak var fattet på så tynt grunnlag. Og etterpå har det ikke kommet noen klager på de som bor i småhusene på Jakobsli, sier Mona Berger.

Som SV-politiker tok hun saken opp i bystyregruppa, hvor gruppeleder Ottar Michelsen tok den videre.

Ikke vanskelig å snu

– Forslaget til formannskapet var enstemmig. Saken hadde modnet, og støyen rundt småhusene hadde lagt seg. Vi ønsker ikke å skape usikkerhet i en sårbar gruppe, sier han, og trekker fram at også SP har vært opptatt av saken.

– Ved å droppe flyttingen frigjør vi midler og kan bygge seks i stedet for tre nye småhus, sier han.

FO-tillitsvalgt Bjørn Solberg er miljøterapeut og kjenner beboerne i småhusene.

– Det er et fornuftig vedtak. Småhusene har fin beliggenhet og er til lite sjenanse for naboene, sier han til Fontene.

26.04.2016
16:02
26.04.2016 16:03