TRENDANALYSE: Jan Messel, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA, skriver om målstyringen som rammer yrkeslaugene.

TRENDANALYSE: Jan Messel, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA, skriver om målstyringen som rammer yrkeslaugene.

Eirik Dahl Viggen

Tellekantenes regime

Jan Messel og Rune Slagstad utgir bok om profesjonenes fall i makt og status.
06.10.2014
15:53
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Leger og ingeniører er ikke lenger småkongene de var utover etterkrigstiden. Siden 1980-tallet har arbeidsplasser i offentlig sektor tonet ned den fagbaserte ledelsesmodellen. Isteden har økonomi og ledelse vokst fram som egne fag, med hardt gjennomslag i samfunnsplanleggingen.

Det er ikke lenger et krav at direktørene i helse- og sosialtjenestene er utdannet eller har jobbet innenfor sektoren.

Blåruss

– Det er andre som har fått mer makt, for eksempel økonomer og konsulentbyråer, sier forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus Jan Messel til høgskoleavisa Khrono.no.

Tirsdag lanserer han og medredaktør Rune Slagstad «Profesjonshistorier», en 800 siders murstein som omhandler 21 yrkestitler med høyere utdanning, deriblant den profesjonelle sosialarbeiderstanden.

– Mange profesjoner i dag står i en posisjon der de i en sterk grad blir kontrollert, og på mange måter har New Public Management gått for langt, fortsetter Messel.

Han tolker sommerens lærerstreik som en reaksjon mot dette.

New Public Management er en ledelsesmodell basert på tydelig økonomistyring og tellbare mål som offentlig sektor har innarbeidet siden 1990-tallet.

Jan Messel er fra før godt kjent med FO-lauget, etter å ha forfattet forbundets historiebok «I velferdsstatens frontlinje» (Universitetsforlaget 2013).

Ny bok: «Profesjonshistorier»

Lanseres av Pax forlag tirsdag denne uken

Redigert av historieforsker Jan Messel (HiOA) og professor emeritus Rune Slagstad (Inst. for samfunnsforskning)

Omhandler sosialarbeidere og 20 andre profesjoner

06.10.2014
15:53
27.08.2015 20:01

Ny bok: «Profesjonshistorier»

Lanseres av Pax forlag tirsdag denne uken

Redigert av historieforsker Jan Messel (HiOA) og professor emeritus Rune Slagstad (Inst. for samfunnsforskning)

Omhandler sosialarbeidere og 20 andre profesjoner