Endre Nordbrønd varatillitsvalgt for FO ved Oslo friomsorgskontor er klar til å streike for likelønn.

Endre Nordbrønd varatillitsvalgt for FO ved Oslo friomsorgskontor er klar til å streike for likelønn.

Eirik Dahl Viggen

Streikestemning i staten

– Vi er klare til å streike for reallønnsvekst og likelønn, sier varatillitsvalgt Endre Nordbrønd ved Oslo friomsorgskontor.
16.05.2018
14:26
16.05.2018 14:25

edv@lomedia.no

Lønnsoppgjøret i staten er til mekling. Fristen er midnatt 23. mai.

4000 LO-medlemmer i LO Stat tas ut i streik fra 24. mai dersom meklingen ikke fører fram.

Streikeuttaket kan komme på følgende arbeidsplasser for FO-ere, ifølge LO Stat:

LO Stat har sendt ut områdevarsel som beskriver mulige steder for streikeuttak. Ifølge varselet vil et uttak omfatte flere arbeidsplasser for FOs medlemmer:

• Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo

• NAV-kontorer i Oslo og Trondheim

• NAV Arbeidslivssenter, Oslo og Trondheim

• Barne-, ungdoms- og familieverndirektoratet (Bufdir), Oslo

• Barne-, ungdoms- og familievernetaten (Bufetat), Oslo, Trondheim og Bergen

• Bufdir inntak og oppfølging av fosterhjem

• Friomsorgen, Oslo og Trondheim

• Oslo fengsel

• Trondheim fengsel

FO-erne er klare for streik

Fellesorganisasjonen har rundt 2300 medlemmer i statlige virksomheter.

Bufdir:

– Vi er klare, skriver plasstillitsvalgt Gro Knutsen i Bufdir i en sms til Fontene.

Friomsorgen:

– Vi er klare til å streike om det er dit det går. Vi er klare for å gjøre den jobben, sier varatillitsvalgt ved Friomsorgskontoret i Oslo, Endre Nordbrønd.

– Hos oss er det stort gehør for kravet om reallønnsvekst, og for likelønn.

Oppgjøret omfatter 13 medlemmer i FO-klubben, hvorav 11 kvinner.

Se det komplette områdevarselet fra LO Stat

16.05.2018
14:26
16.05.2018 14:25