KOSTNADSEFFEKTIVT: Staten sparer penger på å kjøpe institusjonsplasser med medlever-turnus.

KOSTNADSEFFEKTIVT: Staten sparer penger på å kjøpe institusjonsplasser med medlever-turnus.

colourbox.com

Staten sparer 3000 kroner døgnet per ungdom i privat barnevern

– Vi følger bare lovverket, sier statens barnevernetat.
27.09.2017
11:30
27.09.2017 11:35

edv@lomedia.no

Privat barnevern vokser. Institusjonsarbeidet er de siste 20 årene gradvis flyttet over i privat sektor, og staten kjøper i dag inn over halvparten av institusjonsplassene fra private selskaper og stiftelser. Arbeidsplassene havner i en sfære hvor vanlige regler om arbeidstid ikke gjelder fullt ut, og hvor fagforeningene har begrenset mulighet til å forhandle. Det skjer takket være forskriften om medlever-turnus.

1800 sosialarbeidere jobber på kanten av loven

Billigere til markedspris

Ifølge FO begrenser medlever-turnus de ansattes mulighet til å forhandle opp tilleggene for ubekvem arbeidstid. Dette medvirker til lavere årslønn.

I tillegg har de privat ansatte medleverne en gjennomsnittlig arbeidsuke på 60 timer.

For oppdragsgiver, staten, betyr det lavere døgnpris og mer barnevern per krone:

• En plass i statlig institusjon koster 10.379 kroner per døgn.

• En plass i en kommersiell institusjon koster 7387 kroner per døgn.

(Tallene er fra 2015 og gjengitt av Statistisk sentralbyrå)

Fontene spurte statens barneverndirektorat (Bufdir) hvilken vurdering som ligger bak prioriteringen av private plasser.

– Institusjonene skal ha arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet for beboerne, skriver assisterende direktør i Bufdir, Aud Lysenstøen i en e-post til Fontene.

Aud Lysenstøen, Bufdir

Aud Lysenstøen, Bufdir

Bufdir

– Vi stiller samtidig krav om at ansatte hos leverandør og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle avtalen, skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk.

– Opp til hver institusjon

Så lenge medleverforskriften gjelder, skjer en stor del av lønnsdannelsen uten lønnsforhandling.

– Hvor lenge vil statens barnevern fortsette en todeling mellom egne ansatte på tarifflønn og underleverandører uten framforhandlede ubekvemtillegg?

– Hver enkelt institusjon selv må sørge for forsvarlig drift basert på gjeldende lov- og avtaleverk, svarer Lysenstøen i Bufdir.

Flyktet fra Syria – Nå gjenforenes Raghad (15) med foreldrene

27.09.2017
11:30
27.09.2017 11:35