PRIVAT SPARING: Fellesorganisasjonen frykter at flere omsorgstjenester settes ut til private. Gjennom tariffhopping kan det innføres medleverturnus, og lønningene senkes.

PRIVAT SPARING: Fellesorganisasjonen frykter at flere omsorgstjenester settes ut til private. Gjennom tariffhopping kan det innføres medleverturnus, og lønningene senkes.

Eirik Dahl Viggen

Staten kjøper privat barnevern – undergraver tillitsvalgte og tariff

– Staten har løftet en hel bransje med hundrevis av ansatte ut av tariffområdet, sier FO-leder Mimmi Kvisvik
27.09.2017
07:00
27.09.2017 10:33

edv@lomedia

Medleverforskriften har kraftig svekket fagforeningenes mulighet til å forhandle inn i private barnevernsbedrifter.

Lange arbeidsperioder eksisterer også i statens egne institusjoner. Der kaller de det langturnus. Arbeidsgiver, statens barne- og familievernetat (Bufetat) må her forhandle tilleggene med fagforeningene. Det betyr høyere lønnsutgifter. Det medvirker til høyere døgnpris i statlig drevet barnevern, enn i privat.

Flyktet fra Syria – Nå gjenforenes Raghad (15) med foreldrene

Barnevernets sykefravær ble oversett – må leie leder for 275.000 kroner måneden

SKAPER B-LAG: Ansatte i privat barnevern mister forhandlingsretten, advarer leder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik (her fra Trondheimskonferansen 2016).

SKAPER B-LAG: Ansatte i privat barnevern mister forhandlingsretten, advarer leder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik (her fra Trondheimskonferansen 2016).

Jan-Erik Østlie

Staten har siden 2000 valgt å kjøpe inn en økende andel institusjonsplasser fra private selskaper. De aller fleste selskapene bruker en arbeidstidsordning kalt medleverturnus. Tanken er at de ansatte lever med ungdommene, derav navnet.

De privat ansatte har lengre arbeidsperioder enn statens miljøterapeuter. De privat ansatte får et fast medlever-tillegg per år, bestemt av arbeidsgiver. De privat ansatte genererer lavere lønns- og pensjonsutgifter for arbeidsgiver.

Staten overfører omsorgen til private

Vi har innhentet tall fra statens barne- og ungdomsvern (Bufetat) og fra de private selskapene som driver med medleverturnus:

Staten bruker 380 egne ansatte på langturnus.

Staten kjøper inn minst 1799 medlever-årsverk fra private underleverandører.

– Staten løfter dermed en hel bransje med hundrevis av ansatte, ut av tariffområdet, sier FO-leder Kvisvik.

1800 sosialarbeidere jobber på kanten av loven

Fagforeningene mister fotfeste

Medleverturnus er tillatt bare takket være et unntak fra arbeidsmiljøloven. Turnusen er regulert i en forskrift. Ikke gjennom forhandlinger med de ansatte. Mens statlige miljøterapeuter kan forhandle opp tillegg for ubekvem arbeidstid, får privat ansatte et fast tillegg per år bestemt av arbeidsgiver.

– Ansatte i privat barnevern mister forhandlingsretten, sier Kvisvik til Fontene.

Hun bestrider ikke at turnus med lange arbeidsperioder kan være faglig godt og forsvarlig. Problemet er mangel på kompenserende hvile og betaling for ubekvem og lang arbeidstid.

Privat turnus kan utvides

Fra 1. juli 2017 ble medleverturnus tillatt i mange flere tjenester i helse- og sosialsektoren. Inkludert boliger for enslige mindreårige asylsøkere og for utviklingshemmede.

– Der forskriften tas i bruk, får ikke fagforeningene lenger forhandlet om arbeidstid. Våre tillitsvalgte mister innflytelse, advarer Kvisvik.

Dette ser hun som en grunn til at forbundene sliter med å rekruttere medlemmer og tillitsvalgte i medlever-bedrifter.

«Medleverforskriften er en ekstrem forskrift som undergraver arbeidsmiljølovens logikk i forhold til tillitsvalgte og fagforeningenes rolle ved avvik fra ordinære arbeidstidsbestemmelser.»

Dette skriver LO-sekretariatet i et vedtak tidligere i år.

Kari Kjønaas Kjos (FrP): – Barnevernet bør deles i to

Sjefen bestemmer

Ved å benytte forskriften om medlever-ordninger, lykkes arbeidsgiver med å ensidig bestemme vilkårene for lengre arbeidsperioder, mener Kvisvik. Arbeidsgiver utbetaler et medlevertillegg. Dette er ment å kompensere for bortfallet av regulære tillegg for ubekvem arbeidstid. I realiteten ligger tilleggene langt under hva som ville blitt utbetalt med vanlige natt- og helgetillegg.

– Kan ikke FO og Fagforbundet bare forhandle opp medlevertillegget?

– Det har vist seg vanskelig. Der det ikke er tariffavtale på plass, kan arbeidsgiver avtale individuelt med hver nyansatt. Der vi har få organiserte har vi heller ikke vesentlig makt bak kravene våre.

Med medleverturnus knesatt av arbeidsgiver, mister også fagforeningene muligheten til å forhandle om nødvendig hviletid, ifølge Kvisvik. Statens egne institusjoner har framforhandlet langturnus. Her kan ansatte forhandle om nødvendige hvileperioder og HMS-tiltak. Avtalene evalueres jevnlig.

Mimmi Kvisvik frykter at flere tjenester settes ut til private. Gjennom tariffhopping kan arbeidsgiver så innføre medleverturnus.

– Forskriften setter arbeidsmiljøloven ut av spill, sier Kvisvik.

Fram til storingsvalget hadde hun tiltro til at en ny regjering skulle ta tak i dette.

Statlig langturnus – regulert i tariffavtalen

I tråd med arbeidsmiljøloven

Gir fagforeningen forhandlingsrett

84 (ca.) døgn på jobben per år

Arbeidsperioder 2-3 døgn

Ubekvemtillegg per helg, natt, kveld osv

Privat medleverturnus – regulert i forskrift

Unntatt fra arbeidsmiljøloven

Begrenser forhandlingsretten

112 døgn (ca.) på jobben per år

Arbeidsperioder 3-4 døgn

Fast medlevertillegg

27.09.2017
07:00
27.09.2017 10:33

Statlig langturnus – regulert i tariffavtalen

I tråd med arbeidsmiljøloven

Gir fagforeningen forhandlingsrett

84 (ca.) døgn på jobben per år

Arbeidsperioder 2-3 døgn

Ubekvemtillegg per helg, natt, kveld osv

Privat medleverturnus – regulert i forskrift

Unntatt fra arbeidsmiljøloven

Begrenser forhandlingsretten

112 døgn (ca.) på jobben per år

Arbeidsperioder 3-4 døgn

Fast medlevertillegg